Årsstämma 2023


Årsstämma den 16 maj 2023

Varje år i maj samlas hela kommunfullmäktige och alla bolagens styrelser till en heldag där dotterbolagens Vd:ar och styrelseordföranden rapporterar om händelser under föregående verksamhetsår. Dels för att ge insyn i bolagens verksamheter och dels för att säkerställa att verksamheterna följer ägaren, kommunfullmäktiges, direktiv. Tisdag den 16 maj hölls denna dag på Furunäset.

Allbolagen

För PiteBo redovisade Vd Maria Adlers och styrelseordförande Anders Lundkvist om föregående års resultat, viktiga händelser samt en extra föreläsning om den sk Allbolagen – den specifika lagstiftning som gäller för allmännyttan med fokus på affärsmässighet och samhällsnytta. 

Ledamöter i styrelsen

Under dagen fastställs dessutom nya styrelseledamöter. För PiteBos del har fyra ledamöter lämnat styrelsen; Majvor Lindström, Henry Larsson, Gunilla Wallsten och Lena Vikberg. Vi tackar dem för den insats de gjort under den gångna mandatperioden. Fyra nya ledamöter har tagit plats i PiteBos styrelse; Leif Edström, Håkan Johansson, Kerstin Lundqvist och Pernilla Nordkvist. Vi hälsar dem varmt välkomna!