Fjärrvärmeavbrott 25 mars


Med anledning av Pite Energis reparationsarbeten kommer Gulsporregränd, Kråkklövergränd, Tuvullsgränd, Linnéparken och Skogsstjärnegränd tillfälligt att drabbas av avbrott i fjärrvärmeleveransen under Onsdagen den 25 mars 2020 kl 11 – 19.
Distributionen är inte med säkerhet avstängd hela den angivna tiden.

Kontakta oss