El- och fjärrvärmeavbrott


Planerat elavbrott med anledning av underhållsarbete i överliggande nät

Torsdagen den 15 april 2021 mellan kl. 23 – 05

Tryffelvägen 2, 12, 14, 16 och 10, Prästbovägen 1, 5 och 7

Hakevägen 7, Hortlaxvägen  25 och 29

Skördevägen 2 och 4, Tolvmansvägen 26

Jävrevägen 43, Barksjövägen 20

Åbovägen 11, Bäckråvägen 6

 

Observera att elledningarna aldrig med säkerhet är spänningslösa hela den angivna tiden. Iakttag alltid stor försiktighet!

Tänk även på att vid elavbrott påverkas även fjärrvärme och bredband via fiber.