Fjärrvärmeavbrott


Annelundsgatan 11-34

Med anledning av Pite Energis underhållsarbete kommer ni  tillfälligt att drabbas av avbrott i fjärrvärmeleveransen. Tisdag 22/9 sept kl 8.30-14.

Observera att distributionen inte med säkerhet är avstängd hela den angivna tiden.

 

Kontakta oss