Gårdsgruppen Storgatan-Persgatan


Kontaktperson

Alice Stenvall 073-0253779

Sek.mail: kroslin@hotmail.com

 

 

Minnesanteckningar

 

Förda vid det gemensamma styrelsemötet med gårdsgrupperna för Wåhlinsgatan/Storgatan 21,23,27/Kyrkbrogatan 8 och Hamnplan/Trädgårdsgatan torsdag den 10/9-2015

 

Kallelsen till styrelsemötet var speciell den har gången för vi skulle äta surströmming och våra respektive var även bjudna och det var mycket uppskattat.

 

Gurli Svensson och Roland Lindgren hälsade alla välkomna och meddelade att de var tre saker på agendan. Inbjudan från PiteBo 16/9, Hjärtstarten och Motionslokalen.

 

1.  Inbjudan till konferens om och med PiteBos gårdsgrupper den 16/9, Gurli S meddelar att lokalen blir på Nolia City Konferens och lunch på ”Två kök” och tiden är 12.30

 

2.  Ang. Hjärtstarten

Gunnar Larsson lämnar en rapport om att HjärtLung föreningen i Piteå har bifallit vår ansökan om en hjärtstarter till   Centrumlokalen.  Vi får 80% av kostnaden

av HjärtLung och att Lions i Piteå och Öjebyn täcker upp de övriga 20 %.

 

3.  Motionsrummet under Hamnplan 24 A

Vi börjar få ihop rätt många träningsredskap till lokalen, bl.a skall vi hämta en till motionscykel veckan 38 som vi fått som gåva. De flesta träningsredskapen är skänkta  

av hyresgäster och bekanta. Det bestämdes att Ingemar Renberg och Larry Nilsson skulle inköpa tio stycken liggunderlag till lokalen. De svårigheter vi har nu är med

nycklarna till träningslokalen, PiteBo vill inte lämna ut fler nycklar. Bäst skulle vara att träningslokalen öppnades och stängdes med automatik, samma tider som 

entrédörrarna till Centrumområdet, annars måste vi lösa det på ett annat sätt . Bastubadande damer vill kunna låsa om sig, där måste vi installera en ringklocka på

bastudörren om den låses.