Hyresförhandling 2021


Årets hyresförhandling

Hyresgästföreningen och PiteBo har i den årliga hyresförhandlingen nått en överenskommelse.

Från 1 maj 2021 höjs hyran för alla i två delar enligt följande:

1. En generell höjning med 0,88 %.

2. En höjning med 6 kr/m2 boyta för hyresgästnära kollektivt underhåll.

Exempel: En lgh på 71 m2 med en hyra på 6000 kr/mån. 

1. En höjning med 0,88 % (0,0088 x 6000=) 52,80 kr/mån

2. En höjning med 6 kr/m2/år (6 x 71 x 1/12) = 35,5 kr/mån. 

Resultat:  52,80 + 35,5 = 88,30 kr/mån i hyreshöjning.

Undantag för nyproduktion

Blåbärsskogen som är nyproducerat omfattas inte alls av ovanstående höjningar.
För Stadstornet och Tryffelvägen 18 gäller endast den generella höjningen på 0,88%.

Hyresgästnära kollektivt underhåll

Som hyresgäst kan man ha synpunkter på sitt boende. Genom att framföra dem kan du påverka
våra underhållsåtgärder. Dina synpunkter/önskemål kan du förmedla på olika sätt, exempelvis via:

Felanmälan  Hyresgästenkät  Gårdsgrupper Samråd/kommunikation vid större renoveringar/

ombyggnationer  Kontakt med bovärd eller annan person på PiteBo.

 

Vid underhållsåtgärder väger vi samman olika faktorer och en av dessa är era synpunkter. Det är
dock viktigt att det är hyresgästerna kollektivt som påverkar, inte enskilda individer. De förhandlade
6 kr/m2 ska under 2021 gå till åtgärder som utgår från de synpunkter och önskemål som kommit in
till oss via ovan nämnda kanaler. Det kan till exempel vara åtgärder för ökad trygghet eller trivsel.

Under rubriken ”Våra områden” på pitebo.se kommer ni att kunna ta del av de planerade åtgärderna
och, i senare skede, se vad som utförts i ert område.

Vårt digitala nyhetsbrev

Skickas ut via e-post och innehåller information om åtgärder, underhåll och annat aktuellt på PiteBo.

Utfallet av 2021 år hyresgästnära underhåll kommer också att redovisas för Hyresgästföreningen.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!