Längre svarstider än normalt


under sommarmånaderna

Till och med augusti kommer vår telefonkö och våra handläggningstider för uthyrning att vara längre än
normalt då vi är en person kort i vårt kundcenter. Hoppas ni har överseende med detta. Vi gör vårt bästa för
att hinna med så mycket som möjligt trots det.