Längre svarstider än normalt


Mellan maj och augusti

Mellan maj och augusti kommer vår telefonkö och våra handläggningstider för uthyrning att vara längre än
normalt då vi är en person kort i vårt kundcenter. Hoppas ni har överseende med detta. Vi gör vårt bästa för
att hinna med så mycket som möjligt trots det.