Frågor för dig som är hyresgäst


Det är viktigt att du trivs med ditt boende

Vi brukar inte säga att vi förvaltar fastigheter – utan att vi förvaltar livsmiljöer

Under din boendetid kommer det kanske upp nya frågor – här har vi samlat svaren på de vanligaste

Andrahandsuthyrning

 Vi vill göra dig uppmärksam på följande:

Förstahandshyresgästen (du) ansvarar gentemot hyresvärden (PiteBo) för hyran och andra förpliktelser enligt hyresavtalet. Du ansvarar alltså för din lägenhet under hela uthyrningstiden, såväl för hyror som ordningen i lägenheten.
Andrahandsuthyrning medges för högst ett år per ansökningstillfälle, minimitid för att teckna andrahandsavtal är 6 månader, för provsammanboende gäller endast 6 månader.

 

Om andrahandsuthyrning sker utan samtycke eller tillstånd från hyresvärden förverkas hyresrätten enligt 42 § stycket 3 i hyreslagen.

 

Om du inte ämnar återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt avtalet (oftast 3 månader före önskat avflyttningsdatum)

Du kan inte bryta det hyresavtal du tecknar med din andrahandshyresgäst innan avtalad hyrestid har gått ut. Det är bara den som hyr i andra hand som kan säga upp avtalet i förtid, och då med avtalad uppsägningstid.

Om längre tid än 3 månaders uppsägningstid avtalats har din andrahandshyresgäst ändå möjlighet att säga upp med 3 månaders uppsägningstid.

Om du som förstahandshyresgäst säger upp din lägenhet trots pågående andrahandsavtal gör du dig skyldig till ett avtalsbrott gentemot din hyresgäst, som kan sluta med skadestånd.

Du kan även bli skyldig att skaffa din andrahandshyresgäst ett annat boende under resten av avtalstiden.
Även om ni avtalat om en bestämd hyrestid måste du alltid säga upp din andrahandshyresgäst till avtalad hyrestids utgång.

Din andrahandshyresgäst har endast ingått avtal med dig som förstahandshyresgäst och kan inte rikta några anspråk på PiteBo. Din andrahandshyresgäst får heller inte någon rätt till kontrakt efter viss tid eller liknande.

 

Vilka papper ska sändas till oss?

•  Intyg från arbetsgivare eller skola.

•  Ansökan om uthyrning i andra hand. Hämta här.

•  Fullmakt om uthyrningen avser utlandsvistelse.

 

Intyg från arbetsgivare/skola ska styrka skälen till varför du under viss tid inte kan vara bosatt i din lägenhet, t.ex tillfällig anställning på annan ort. Vill du hyra ut lägenheten p.ga provsammanboende räcker det att du anger detta på ansökan.

Fullmaktsinnehavaren ska vara en person som vi kan kontakta om något skulle hända i lägenheten under uthyrningsperioden. Fullmaktsinnehavaren kan inte vara den som ska hyra lägenheten.

 

Hyresavtal

Teckna alltid avtal med din andrahandshyresgäst så ni är överens om villkoren för uthyrningen

 

Normal handläggningstid är ca 3 veckor och beslutet meddelas via telefon samt skickas med post.

Om du studerar vid KKL (Musikhögskolan) i Piteå gäller även följande:

För att få tillåtelse att hyra ut studentlägenhet i 2:a hand krävs att både kontraktsinnehavaren och 2:a hands hyresgästen är inskrivna vid LTU med studieort Piteå enligt de regler som gäller för alla studenter som hyr studentlägenheter hos oss.
Man får alltså inte hyra ut sin studentlägenhet om man gör avbrott i sina studier, ej heller hyra ut till ”vem som helst”.

Autogiro

Har du upptäckt fördelen med autogiro?

Vi skickar ett meddelande till din bank på hur mycket du skall betala i hyra. Banken drar beloppet från ditt konto på förfallodagen och redovisar till oss. Har du pengar på ditt konto sköts överföringen automatiskt.

 

Anmälan

Du anmäler dig för autogiro genom att fylla i ett medgivandeformulär, skicka in det till oss så fixar vi resten.

Observera att du även i fortsättningen kommer att få en hyresavi utskickat till dig. Denna avi skickas dock endast ut som information och är på 0 kr. Kontrollera att det står makulerad på den!

Avhysning

Vi kan i vissa fall tvingas säga upp boende från våra lägenheter

Det sker när den boende uppenbart och upprepade gånger bryter mot våra ordningsregler eller missbrukar sitt hyresavtal.

 

När vi säger upp en hyresgäst är vi också skyldiga att meddela detta till socialtjänsten. Att inte betala hyran är ett exempel på grund för avhysning.

 

 

Bad

Bada och duscha främst på tider då dina grannar är vakna och inte störs av brus i vattenledningarna

Var också uppmärksam så att inte vattenskador uppstår.

Badrumsskåp

Badrumsskåpet tillhör lägenhetens standardutrustning och ska lämnas kvar i lägenheten

 

Balkong/Uteplats

Din balkong

Det är viktigt att du håller din balkong ren och snygg. Se till att ingenting riskerar att falla ner från balkongen och skada någon person eller någons ägodelar. Det är därför som blomlådor och paraboler alltid ska placeras innanför balkongräcket.

 

Mata inte fåglar eller andra djur från balkongen då det kan skapa problem med råttor.

 

När du städar balkongen måste du se till så att den nedanför dig inte vållas obehag av till exempel rinnande vatten eller yrande damm.

Skakar mattor gör du på gården, inte på balkongen.

 

Grilla ute på gården.

Ofta finns det speciella platser att grilla på, en bit från husen, grilla gärna där.

 

Din uteplats

Om din lägenhet har uteplats ingår även den i ditt skötselansvar som hyresgäst. Du ska se till att hålla allmänt god ordning.

 

Som hyresgäst har du inte rätt att utföra byggnadsarbeten på byggnad eller tomt utan hyresvärdens skriftliga medgivande. Det innebär alltså att det inte är tillåtet att inhägna, vare sig uteplatsen eller delar av mark runt omkring den. Oavsett ändamål.

 

Mata inte fåglar eller andra djur från din uteplats. Det kan skapa problem med råttor.

 

Har du frågor om skötseln av din uteplats så kan du kontakta din bovärd för att få information.

Barnvagn

Ställ barnvagnen i barnvagnsrummet om ett sådant finns

 – annars hör den hemma i lägenheten eller i källarförrådet.

Ställer du den i trapphuset hindrar den grannar och utryckningspersonal från att komma fram.

Betala hyra

Någon gång efter mitten i varje månad skickar/delas våra hyresavier ut

För att underlätta för dig att betala hyran erbjuder vi också tjänsterna autogiro

Betalas inte hyran i tid skickas automatiskt ett inkassokrav ut på 180:- kronor och dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen. Är hyran fortfarande inte betald efter en månad skickas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten, som för ärendet vidare.

 

Tänk på att regelbunden sen inbetalning kan innebära uppsägning.

Brand

Skulle det av någon anledning uppstå brand i ditt hus finns det några viktiga saker att tänka på

 

Tänk på att:

• Gå aldrig ut i ett rökfullt trapphus, invänta  räddningspersonal

• Ring 112 om du kan

• Gå ut på balkong eller fram till ett fönster och ropa på hjälp

• Öppna inte lägenhetsdörren

• Använd inte hissen

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring.
 –Därför har PiteBo installerat brandvarnare i alla våra lägenheter

Kontrollera med jämna mellanrum att din brandvarnare fungerar och att batteriet inte tagit slut.

Om den inte fungerar gör du en felanmälan till din Bovärd. Brandvarnaren lämnar du kvar när du flyttar

Bredband/Internet

I våra lägenheter finns bredbandsuttag installerat som fungerar för internet, tv och telefoni

Genom stadsnätet kan du välja Internet från olika leverantörer. Du kan via PiteEnergi´s hemsida få reda på vilka leverantörer som finns och vilka erbjudanden de har.

 

Som alternativ har du även möjlighet att få Internet via telefonnätet (ADSL). Dessutom kan man på de flesta platser även använda mobilt bredband.

 

Studentlägenheterna på Ankarskatavägen är samtliga anslutna till Bredband2

Byta lägenhet, direktbyte

När du/ni har hittat någon att byta lägenhet med – Fyll i blanketten för lägenhetsbyte och kontakta sedan vårt kundcenter

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är heller inget krav att den du byter med ska vara hyresgäst hos PiteBo.

 

Läs mer om Direktbyte här.

Cyklar

Ställ din cykel i cykelstället eller i cykelrummet

Om du ställer cykeln i trapphuset kan den hindra din grannar eller utryckningspersonal från att komma fram.

Diskmaskin

När det gäller inkoppling av diskmaskin så kontaktar du din bovärd så får du veta av honom/henne vad som gäller.

Dusch

Duschdraperi och stång är inte standard i lägenheten

Sätt upp ett eget duschdraperi så att inte duschvattnet orsakar skador i resten av badrummet. Välj en duschstång som inte behöver skruvas fast i väggen, då är den lätt att ta med när du flyttar.

Dörrar

Du kan plocka bort innerdörrarna i din lägenhet om du vill

–men sätt upp dem igen innan du flyttar

Förvara dörrarna i ditt lägenhetsförråd så att de inte försvinner, skadas eller förstörs.

Felanmälan

Uppstår fel i din lägenhet, trapphuset, tvättstugan eller andra gemensamma utrymmen anmäler du det direkt till din bovärd.
Det är bovärden som ansvarar för skötsel av gemensamma utrymmen och mindre reparationer i lägenheten.

Vid akuta fel som uppstår efter bovärden har slutat för dagen ringer du till

NVS Bevakning AB på telefon 0911-226690.

Fester

Tänker du ha fest har du många grannar att ta hänsyn till

Det ska vara lugnt i huset mellan kl 22-07 och du ska visa särskild hänsyn till dina grannar under dessa tider.
Men om du ska ha fest, förbered dina grannar på det. Exempelvis genom att lägga lappar i deras brevlådor.
Tänk på att både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror.

 

Blir du själv störd när någon annan har fest så prata med dem. Hjälper inte det kontaktar du din bovärd.

Om det är efter kontorstid ringer du Ring Störningsjouren NVS Bevakning, på telefonnummer 0911-22 66 90.

Störningsjouren är öppen vardagar 16 – 07, lördag, söndag och övriga helgdagar dygnet runt.

Under kontorstid ringer du direkt till PiteBo på telefonnummer 0911-22 66 00

Flytta inom PiteBo

När du flyttar till en annan lägenhet inom PiteBo så har du oftast tre månaders uppsägningstid

Du kan få möjlighet att flytta in tidigare i en annan lägenhet inom PiteBo när den lägenheten är vakant, d.v.s. när den lägenhetens uppsägningstid är slut. Du bör ta kontakt mer vårt Kundcenter för att ta reda på vad som gäller just för din flytt.

Inflyttning i en vakant lägenhet

Inflyttning i en vakant lägenhet kan ske inom några dagar, ta kontakt med vårt Kundcenter för vidare information.
När du flyttar och ditt avtal har upphört måste du omaktivera dig i vår bostadkö för att börja samla nya köpoäng. Läs mer om detta under  Köregler.

PiteBo har ingen intern kö, utan alla våra lediga lägenheter presenteras här på webbplatsen.

Fläkt

I de lägenheter där det finns fläkt så vill vi göra dig/er uppmärksamma på följande:

Fläkten ovanför spisen är en viktig del i din lägenhets ventilationssystem. Den hjälper bland annat till att suga ut fukt och lukt.

 

Rengör filtret i fläktkåpan vid behov, dock minst en gång i månaden. Diska filtret i vanligt diskmedel eller diskmaskin. Se även till att ventilerna i övriga lägenheten är rengjorda. Gör en felanmälan till bovärd om fläkten inte fungerar.

Förråd

Alla lägenheter har ett tillhörande förråd

Använd det förråd som hör till din lägenhet, hittar du ej ditt förråd kontakta då din bovärd.

Se till att du har ett godkänt lås på dörren.

Titta gärna till ditt förråd med jämna mellanrum för att upptäcka eventuell skadegörelse.

 

Gångar och trappor i källar- och vindsutrymmen är viktiga utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av möbler, vagnar, cyklar och liknande.

 

För allas säkerhet får du inte förvara brandfarliga ämnen i förrådet.

 

Tips! Ställ inte saker direkt på golvet. Gärna på en hylla 5-10 cm upp från golvet. Detta för att vattenskador oftast börjar i källare och då undviker du att dina saker blir förstörda.

Fåglar

Av hänsyn till dina grannar får du inte mata fåglar eller andra djur från din balkong eller uteplats

Fåglarnas spillning skräpar ner deras balkonger samt även ska problem med råttor.

Häng istället upp en talgboll eller liknande i ett träd en bra bit från huset.

 

Förtur

PiteBo ger ingen förtur till någon bostadssökande

– Alla lägenheter hyrs ut via marknadsplatsen Torget (köpoäng) eller Direkt (först som anmäler intresse)

Vi anser att alla bostadssökande har sin unika situation som gör att det är omöjligt att hantera eventuella förturer på ett rättvist sätt. Det är kötiden/köpoängen som gäller. Läs mer om köpoäng vid frågan om köregler.

Grillning

Vi tillåter ej grillning på balkongen eller uteplatsen

Detta gäller alla typer av grillar, el, kol och gasol. Grillar får endast användas på områdets allmänna ytor.

Var varsam så att röken inte irriterar omgivningen eller att grillen orsakar brand.

 

Engångsgrillar bör inte användas. Men om, så ska dessa återvinnas som metall på återvinningsstation.
Absolut INTE kastas i soporna där de kan orsaka brand.

 

 

Grovsopor

PiteBo har ingen insamling av grovsopor eller farligt avfall

Dessa lämnas i stället till Bredviksbergets Avfallsanläggning. Var de finns och deras öppettider hittar du www.pireva.se eller så ringer du 0911-931 00.

Grovtvätt

PiteBo har endast ett fåtal områden som är utrustade med grovtvättstugor

Vill du veta ifall ditt bostadsområde har grovtvättstuga kontaktar du din bovärd.

Gården

Använd gärna gården och gårdens gräsmattor för lek, spel och gemensamma aktiviteter

– Men inte för parkering av fordon

 

För att vi ska kunna klippa gräset utan hinder får du inte lämna leksaker, möbler och liknande framme. På gården är det inte tillåtet att ställa upp pool, studsmatta eller liknande.

Gårdsgrupper

PiteBo och Hyresgästföreningen har tagit initiativ till att etablera gårdsgrupper i PiteBos bostadsområden

Det är ett sätt att stärka det utvecklingsavtal som finns mellan PiteBo och Hyresgästföreningen som bygger på utveckling och dialog.

 

Du kan läsa mer om gårdsgrupper här.

Hatthyllan

Hatthyllan ingår i lägenhetens standardutrustning

Om du sätter upp en egen hatthylla, spar den ordinarie och montera tillbaka den när du flyttar.

Hemförsäkring

Du ska ha en gällande hemförsäkring

Enligt vår uthyrningspolicy ska du från och med avtalsdatumet ha en gällande hemförsäkring.


Om olyckan skulle vara framme eller om du tråkigt nog skulle drabbas av inbrott är det bra med en gällande hemförsäkring.

Visste du, att du inte får någon ersättning överhuvudtaget, för ägodelar som skadats vid brand eller översvämning, även om du själv inte orsakat skadan, om du inte har en gällande hemförsäkring.

Om du vill lära dig mer om hur du själv kan förebygga brand i hemmet har Myndigheten för samhälsskydd och beredskap en hemsida där det finns goda råd, broschyrer, checklistor och filmer om eldsläckning.

Hissar

Hiss finns i de flesta hus som har mer än två våningar

För många är hissen den enda möjligheten att komma till och från sin lägenhet. Därför får den aldrig blockeras eller ställas på glänt.

Husdjur

Det är tillåtet att ha husdjur (hundar, katter, fiskar och fåglar) i PiteBo´s lägenheter om de inte stör grannarna

Du har inte rätt att hålla giftormar eller kräldjur som kan framkalla fara för andra inom fastigheten.

Tillstånd krävs även om du vill ha många husdjur.

 

Husdjur får inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar och

de ska hållas borta från barnens lekplatser.

Plocka upp efter hunden när den rastats.

 

Dina djur får inte orsaka störande ljud eller lukt inomhus.

Kattsand och smådjursströ kastas i de brännbara hushållssoporna.

 

Du har alltid ansvar för din katt och vad den gör – oavsett om den är innekatt eller utekatt.

Tänk på att en utekatt kan ställa till bekymmer för andra boende genom att den exempelvis förorenar i sandlådan, revirmarkerar på bilar och byggnader eller repar lacken på bilar.

Märk din katt med halsband eller öron- märkning. Då vet alla att det är en tamkatt som sköts och matas. Utan märkning riskerar du att katten tas för vildkatt och blir infångad.

 

Tänk på att störningar som lukt och oljud eller rädsla för vissa djur kan vara ett tillräckligt starkt skäl för att neka dig att ha kvar djuren i bostaden.

Hyra parkeringsplats

Om det finns ledig parkeringsplats där du bor

– Kan du komplettera ditt boende med att hyra en

Hos oss kan du också hyra

• Parkeringsplats för bil, motorcykel och husvagn med eller utan el

• Skärmtak för bil

• Garageplats för bil, moped/motorcykel och handikappfordon

 

Du får bara parkera personbilar i körbart skick! Annars blir det svårt att underhålla parkeringen.

Vi sköter snöröjningen av de gemensamma ytorna på parkeringen men du håller själv din bilplats halkfri, städad och fri från snö. Finns det utrymme så tar vi bort all snö vi kommer åt.

Begränsningar

• För att göra en intresseanmälan på en parkeringsplats måste du ha ett giltigt hyresavtal med oss    på det område där du vill göra intresseanmälan.

 

• I en del områden är efterfrågan större än tillgången. Detta innebär att det kan finnas begränsningar för hur många parkeringsplatser man kan hyra.

 

• På vissa adresser i Centrala stan finns det för få parkeringsplatser. För boende på dessa adresser finns det en möjligheten att få hyra en parkeringsplats på någon av de större parkeringarna i Centrum.

Uppsägningstid för parkeringsplats

Säger du upp endast din parkeringsplats måste du göra det senast den 31 augusti eftersom avtalet för parkeringsplatser löper till den 30 september varje år, med ett års förlängning.

När vi får in en uppsagd parkeringsplats så presenteras den på vår hemsida där man snabbt och enkelt själv kan söka och göra intresseanmälan till de parkeringsplatser som passar en.

 

Läs vidare här om hur man gör intresseanmälningar på parkeringsplatser.

Hyran

Hyran ska enligt hyreslagen betalas i förskott

På din hyresavi kan du se när den ska vara betald.

 

Vad händer om jag är sen med hyran?

Vi skickar ett inkassokrav med inbetalningskort till hyresgästen som inte har betalat hyran i tid.

Betalas inte hela skulden, lämnas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Hur gör jag om jag är sen med hyran?

Kontakta PiteBo om du vet om att du blir sen med hyran eller fått ett inkassokrav.

Betala i tid – det lönar sig

En för sent inbetald hyra som inte åtgärdas kan leda till dessa kostnader:

Inkassoavgift till 180:-

Ansökningskostnad Kronofogden 675:-

Avhysningskostnad 600:-

Summa extra kostnader utöver själva hyran och räntekostnaden: 1 455:-

Kabel-TV/IPTV

De flesta av PiteBo´s lägenheter har tillgång till kabel-TV

Om du bor i Norrfjärden, Rosvik, Roknäs, Tolvmansvägen 24 och 26 i Bergsviken, Prästbovägen 5 och 7 i Hortlax eller Prästgårdsgatan 14 gäller det som står att läsa under respektive ort eller adress.

 

Vid inflyttning till PiteBo erbjuds varje hyresgäst ett kostnadsfritt grundutbud av TV-kanaler enligt nedan: SVT 1, SVT 2, SVT 24, TV4, SVT Barnkanalen samt SVT Kunskapskanalen.

 

Vill du ha ytterligare kanaler utöver detta så kontaktar du Telenor på telefonnummer 020-222 222 och tecknar själv avtal för de

kanaler du önskar. Har du frågor, problem med dina kanaler eller vill veta mer om kanalerna eller olika kanalpaket kan du alltid läsa mer på Telenor.

Det finns även möjlighet att få IPTV, då kontaktar du själv den operatör du vill skriva avtal med.

Norrfjärden och Rosvik

I Norrfjärden/Rosvik har vi Sappa som leverantör av tv. Följande kanaler ingår för närvarande: SVT 1 (HD), SVT 2 (HD), TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TV12 (HD), SVT 24, SVT Barnkanalen, SVT Kunskapskanalen, TV4 Fakta, Kanal 10, GOD TV, Visjon Norge.

 

Det finns möjlighet att beställa ytterligare kanaler via tillval om du önskar det. Du betalar då själv för de extra kanaler du väljer.
Du kan läsa mer på https://www.sappa.se/tv/ eller kontakta Sappa på telefonnummer 0774-44 47 44.

Felanmälan sker till Sappa på tel. 0774-44 47 44.

Roknäs

I Roknäs finns grundutbudet med STV 1, STV 2, SVT 24, SVT Barnkanalen och SVT Kunskapskanalen.

Vill du ha fler kanaler måste du köpa en digitalbox från Boxer och själv betala för det utbud du väljer att ha.

Tolvmansvägen 24 och 26

Tolvmansvägen 24 och 26 i Bergsviken har Viasat som IPTV-leverantör. Genom PiteBo har du en box, som tillhör lägenheten, med tillgång till följande kanaler; SVT 1 (HD), SVT 2 (HD), SVT 24, TV4, SVT Barnkanalen samt SVT Kunskapskanalen. Felanmälan sker till Viasat  0771-52 20 00.

Prästbovägen 5 och 7

Prästbovägen 5 och 7 i Hortlax har Telenor som IPTV-leverantör. Genom PiteBo har du en box, som tillhör lägenheten. Felanmälan sker till Telenor på telefonnummer 020-222 222.

Prästgårdsgatan 14 (Stadstornet)

Stadstornet har Telia som IPTV-leverantör. Genom PiteBo har du en box, som tillhör lägenheten.

Felanmälan sker till Telia på telefonnummer 90 200.

Kvarterslokal

Vill du hyra en kvarterslokal?

I de flesta bostadsområden finns en kvarterslokal som hyresgästerna kan använda för gemensamma aktiviteter, kontakta hyresgästföreningen eller gårdsgruppen för bokning.

Motorvärmare

Motorvärmarstyrning

Som ett led i Vårt miljötänkande och strävan efter en rättvisare fördelning av kostnader, så har vi infört  en motorvärmarstyrning som vi monterat på parkeringsplatser och i kallgarage.

Detta innebär att du själv styr motorvärmaren genom att ställa in avresetid, via Telefon, Internet eller för Hand vid motorvärmarstolpen (direkt i displayen på motorvärmaruttaget).

Vi kommer även att debitera varje motorvärmaruttag den faktiska elförbrukningen via en separat avgift på hyresavin där mätperiod, förbrukning och elpris framgår.
I och med att hyran debiteras i förskott och el-förbrukningen i efterskott kommer det att släpa efter 2 månader (dvs förbrukningen under januari debiteras på mars-hyran)

 

Läs vidare en kortfattad beskrivning av systemet, metoder för att programmera in avresetiden…

 

Eller ladda ner vår handbok för motorvärmarstyrning här.

Parabolantenn

Sätt parabolen på parabolfot eller liknande på balkongens insida.

Parabolen får inte hänga utanför balkongräcket eller sättas fast i fasaden.

Läs anvisningar här…

Parkering

PiteBo äger marken inom våra bostadsområden

Det är vi som ser till att parkeringsbestämmelserna följs och bevakningen sköts av Securitas

Om fordon är felparkerade tar Securitas ut en kontrollavgift. Parkera därför alltid inom markerade bilplatser, följ anvisningar på skyltar inom området och tala om för dina gäster var de kan parkera.

Gästparkering

Alla våra gästparkeringar är belagda med parkeringsavgift. Taxan är 5:-/tim. Max 60:-/dygn. Parkeringsbevakningen kommer att skötas av Securitas.

Betalning via app

Betalning sköter du enkelt via en app i mobilen. Appen hjälper dig att starta, förlänga och avsluta din parkering efter dina egna önskemål. Det går bra att använda sig av apparna EasyPark eller Parkster. Apparna är gratis och finns att ladda hem i både AppStore och PlayButiken. Det kommer även ges möjlighet till parkering via SMS eller Talsvar. Instruktioner för det finns på parkeringsskyltarna som sätts upp.

Motiv till avgiften

Avgiften kommer att skapa cirkulation och därmed öka möjligheten för våra hyresgästers gäster att parkera på platser avsedda för ändamålet. Många gästparkeringar används i dag i annat syfte.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade står alltid gratis på parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrade och/eller besöksparkeringar, tillståndet ska dock synas tydligt i framrutan.

Tillfälliga parkeringstillstånd

Tillfälliga parkeringstillstånd, tidigare utfärdade av Bovärden, kommer att försvinna helt.

Persienner

Persienner är inte standard i våra lägenheter

Om du väljer att sätta in egna persienner ska det göras på rätt sätt. Finns det redan persienner när du flyttar in är det du själv som ansvarar för att de underhålls, PiteBo varken underhåller eller reparerar persienner.

Rökning

Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen

– såsom i entréer, trapphus, hissar, tvättstugor och torkrum i våra hus

Många är allergiska och kan bli svårt sjuka av cigarettrök. Vi är också tacksamma om du inte röker precis utanför entrén. Visa även hänsyn till grannar när du röker på balkong/altan. Att fimparna läggs i en askkopp är en självklarhet.

Sandlådor

De sandlådor som finns i bostadsområdet är till för barnen

Om du har husdjur måste du se till att de inte förorenar sanden.

Sjutillhållarlås

Lämna sjutillhållarlåset öppet när du har gjort en felanmälan ifall du har godkänt att vi får gå in med huvudnyckel.

Skadedjur och ohyra

Om du fått in skadedjur eller ohyra i din bostad

Många gånger beror det på det faktum att vi reser mycket mer än vi tidigare gjort. Många skadedjur som t ex vägglöss kan ta sig in i din resväska och på så sätt följa med hem till din bostad.

 

Om du misstänker att du har fått in ohyra i din bostad ska du så fort som du kan felanmäla det till PiteBo. Det är viktigt att du gör det direkt eftersom många skadedjur sprider sig fort och mellan olika utrymmen.

Sopsortering

Sopor – låter inte som något glamoröst ämne

– och är ändå en central del i allas vårt boende. En sophantering som fungerar bidrar på ett positivt sätt till hela boendeupplevelsen.

Det avtal om sophämtning som PiteBo har med renhållningen i Piteå (PIREVA) gäller bara om vi sorterar vårt avfall. Sorterat avfall har en betydligt lägre renhållningstaxa än osorterat. Det är alltså viktigt med sopsortering för att hålla nere hyreskostnaden men framför allt för miljöns skull.

De sopor som inte får lämnas i soprummen ska lämnas till återvinningsstationer som finns i kommunen.

Idag kan vi källsortera och återvinna nästan alla sopor. Genom att sortera hushållsavfallet rätt och lämna det på rätt ställe gör vi alla en insats för miljön.

Det blir ofta frågetecken om var man ska lämna saker. Titta i sorteringsguiden på PIREVAS hemsida så får du hjälp.

Störningar

I ett flerfamiljshus bor man nära grannarna

– Alla måste därför visa hänsyn och inte störa omgivningen. Tänk på att det ska vara lugnt i huset mellan kl 22-07 och att visa särskild hänsyn till grannar under dessa tider. Här kommer några tips för att inte störa grannarna och råd om hur du ska göra om du själv blir störd.

 

Hög musik, högt tal och liknande

Hyresgäster som stör grannarna vet ibland inte själva att de stör. Därför kan de uppskatta att någon säger till vänligt, innan problemet blir alltför stort. Lyckas du genom ditt samtal få grannen att sluta störa, behöver du för stunden inte göra så mycket mer. Återkommer problemet vill vi att du kontaktar PiteBo. Sker störningarna efter kontorstid kan du ringa till vår störningsjour, telefon 0911-22 66 90. Vill du inte kontakta din granne, vänder du dig snarast till PiteBo. Vi tar då kontakt och talar med den störande – utan att uppge namn.

 

Lägenhetsbråk

Blir du störd av allvarliga lägenhetsbråk med slagsmål och misshandel, bör du ringa polis eller vaktbolag. I denna situation är det mycket viktigt att du ringer. Det kan nämligen innebära att du hjälper någon som håller på att bli misshandlad.

 

Störande besökare till lägenheten

Ibland kan det hända att besökare till en hyresgäst är högljudda. Det kan du kanske acceptera en gång, men är det ett ständigt spring till och från en viss lägenhet, ber vi dig att kontakta oss så att vi kan tala med den störande hyresgästen.

Det är extra viktigt att du kontaktar oss om besökarna är påverkade eller om man använder trappan som tillhåll. Vi accepterar inte detta och kommer att kontakta den störande omgående så att störningarna upphör!

 

Ska du ha fest?

Om du vill ha fest har du många grannar att ta hänsyn till. Förbered dem gärna på att du planerar en fest – genom att prata med dem eller  lägga till exempel en lapp i brevlådorna. Och tänk på att både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror. Det är du som hyresgäst som är ansvarig även för dina besökare!

 

Tala själv med den som du har stört

Om du vet att du råkat störa någon finns det ett enkelt sätt att ställa saker och ting tillrätta – be om ursäkt. Genom att kontakta den granne som blivit störd och lova att inte göra om det, skapar du en bra relation er grannar emellan.

 

Tala med dina egna ungdomar

Har du ungdomar som stör när du själv är borta? Förklara för dem att alla har rätt till ett boende utan störningar.

Störningsjour

PiteBo har ett avtal med ett vaktbolag, NVS

Du kan kan ringa dem efter kontorstid om du misstänker att det vistas obehöriga i huset, om du upplever störningar från grannar eller om du har blivit utelåst, ring 0911-22 66 90.

Säkringar

Ingen el i uttaget?

– Innan du felanmäler, kolla först säkringarna

Det är hyresgästens eget ansvar att byta dem, och om det visar sig att en utlöst säkring är felet när vi åker ut till dig, så kan kostnaden för arbetet komma att debiteras.

 

Har du ett vanligt gammaldags proppskåp, kollar du bara om någon propp gått (enligt förteckningen i elskåpet) och i så fall byter du till en med samma styrka. Har du en nyare elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare, är det istället en knapp du ska trycka på, se närmare instruktion i anslutning till elcentralen.

En vanlig anledning till att jordfelsbrytaren löser ut, är att de strömförande delarna av vattenkokaren, kaffebryggaren eller strykjärnet kommit i kontakt med vatten. Säkringen kan även lösa ut om man belastar eluttagen med för många maskiner som är igång samtidigt. Lägg gärna på minnet vad som orsakade att säkringen gick för att förebygga att det händer igen.

Söka ny lägenhet

Se vad som är ledigt

För att se vad som är ledigt behövs ingen inlogging, gå direkt dit genom att klicka här, eller så via vår startsida där man klickar på Lediga lägenheter.

Alla lägenheter som blir uppsagda syns här.

Logga in behöver du bara göra när du tänker anmäla intresse. Du kan gå direkt dit genom att klicka här, eller så via vår startsida där man klickar på Mina sidor.

 

Två olika marknadsplatser     

Direkt

De lägenheter som finns på marknadsplats Direkt, hyrs ut efter principen ”först till kvarn”…

När fem personer visat intresse på en lägenhet plockas den bort från marknadssystemet för vidare handläggning.

 

Torget

De lägenheter som finns på marknadsplats Torget, hyrs ut efter ett kösystem som grundar sig på hur länge man stått i kö/har flest köpoäng hos PiteBo.

Efter anmälningstiden har gått ut får de 5 kunder som gjort intresseanmälan och stått längst i kö/har flest köpoäng ett erbjudande

Tittöga

Tittöga i ytterdörren är inte standard i våra lägenheter

Däremot kan du själv bekosta ett tittöga.

Tvättmaskin

Rådgör med din bovärd om det är möjligt att själv installera en tvättmaskin i din lägenhet.

Tvättstuga

Gemensamma tvättstugor finns i de flesta områden

Tvättstugan är kanske det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset eller området.

I varje tvättstuga finns anslag om vilka regler som gäller för bokning och användning av tvättstugan.

Var rädd om maskinerna när du tvättar. Läs och följ anvisningarna för maskinerna.

Självklart städar du och lämnar tvättstugan i ett fint och rent skick precis som du själv vill finna den då du ska tvätta.

Underhåll

Alla våra hus och lägenheter underhålls

– för att de ska fortsätta att vara trivsamma och inte förstöras

 

Du som bor hos oss kan till en del påverka i vilken takt underhållet ska utföras, du kan styra själv om du vill ha tapetserat, byta golv eller byta vita varor i lägenheten.
Vi kallar det för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). Konkret innebär det att det finns en plan för vad och när något ska renoveras eller bytas ut i varje lägenhet.

Tapeter och golv väljer du hos oss, PiteBo Hamngatan 40. Vita varor levereras av Nelab. Sprutmålning av luckor utförs av Bergströms Måleri.

 

Om du väljer att tidigarelägga underhållsåtgärderna så betalar du bara för den del som återstår innan den planerade åtgärden ändå skulle göras. Om det är dags att göra något i din lägenhet men du väljer att avstå, får du rabatt på din hyra.

I vissa fall är underhållet av sådan karaktär att det inte går att skjuta upp eller måste utföras av fackman,

t ex badrumsåtgärder och byte av spisfläkt.

 

För det underhåll som du själv kan styra och påverka, logga in och titta på din underhållsstatus på din lägenhet. Där kan du även göra en beställning för att få åtgärden utförd.

Intervaller för berättigat underhåll

 • Målning och tapetsering, 12 år
 • Linoleummattor, 22 år
 • Luckor och lådor, 17 år
 • Parkettlackning, 12 år
 • Vitvaror, 25 år

Underhålla själv

Du kan själv tapetsera och måla

– Förutsatt att du gör det på ett fackmannamässigt sätt

Om arbetet inte är utfört korrekt, eller om du har använt väldigt udda färger och material, kan du bli skyldig att vid avflyttning återställa lägenheten själv eller bli ersättningsskyldig för kostnaden för oss att anlita en fackman.

Vid tveksamheter kontakta din bovärd.

Utelåst

Om du låst dig ute

Under vardagarna mellan 08.00 och 11.00 kontaktar du din bovärd om du inte tar dig in i din lägenhet.

Efter bovärdens telefontid kontaktar du NVS Bevakning på telefon 0911-226699.
Kostnad: 500 kronor. Kontant betalning.

Ventilation

Om din lägenhet har friskluftsventiler vid fönstren skall dessa vara öppna

Om du stänger dessa riskerar du att få golvdrag eller matos från grannen in i lägenheten.

Stäng inte in fukten i badrummet när du har duschat eller badat. Lämna gärna badrumsdörren på glänt och dra undan draperiet.

Värme

Vilken temperatur ska jag ha i min lägenhet?

PiteBos lägenheter ska hålla en temperatur på 20-21 grader i rummet. För mer tips på hur du kan förbättra din komfort i lägenheten och få information om hur det fungerar med värmen i din lägenhet, följ länken till PiteBos broschyr – Några enkla råd om din inomhustemperatur.

 

Våra bostäder värms med fjärrvärme från PiteEnergi.

Här kan du se hur fjärrvärme fungerar.

Överlåtelse

Det är inte tillåtet att överlåta sin lägenhet till en annan person, men det finns några undantag

Kontakta Kundcenter på telefon 0911-22 66 10 så berättar vi mer.

Hittar du inte svar på din fråga?


Skicka din fråga till oss så kontaktar vi dig.

  Välj ditt ärende *

  Ditt namn *

  Din epost *

  Ditt meddelande

  Kontakta oss