Nyheter


För att kunna erbjuda fler lägenheter till grupper som inte har kunnat samla ihop köpoäng i PiteBos kösystem gör PiteBo nedanstående förändring.
 
PiteBo kommer att lägga ut cirka 40 lägenheter/år på ”Direktplats”.
 
Lägenheterna kommer då att läggas ut på PiteBos hemsida och den som först anmäler intresse i systemet får lägenheten under förutsättning att kriterierna uppfylls. Med kriterier menas i allmänhet att intressenten har en ekonomi som möjliggör ett hyresåtagande och har goda referenser från tidigare boende. Mer specifikt om PiteBos kriterier ges på hemsidan.
De 40 lägenheterna kommer att spridas ut över tiden, cirka en lägenhet per vecka. Lägenheterna kommer att variera i storlek och läge. De kommer att publiceras på hemsidan en viss veckodag och ett visst klockslag så att intressenter kan hålla sig förberedda.
 
Dessa lägenheter är tillgängliga föralla personer. Krav på köpoäng finns ej. Detta kan vara aktuellt för till exempel nyinflyttade, unga eller andra som inte hunnit samla på sig kötid.
 
Systemet kommer att börja tillämpas senast vid årsskiftet, möjligen tidigare under hösten. Information kommer ges på PiteBos hemsida.