Miljöpolicy


Ekologiskt sunda system

Vi anpassar vår verksamhet till ekologiskt sunda system och skapar därigenom en uthållig och god livsmiljö för våra hyresgäster och andra som vistas i företagets bostadsområden.

Resurssnåla lösningar

Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar genomsyrar hela vår verksamhet. Samstämmighet med kommunens övergripande miljövårdsprogram eftersträvas.