PiteBo lanserar ”Direkt 24h” i januari 2015


PiteBo lanserar ett alternativt upplägg för bostadserbjudande som ett komplement till det ordinarie kösystemet!

PiteBos ordinarie kösystem bygger på att intressenter får erbjudande om bostad utifrån de köpoäng man har samlat på sig. Man får ett köpoäng för varje dag man står i kön.

Det är helt kostnadsfritt att stå i kön och det finns inga krav på att vara aktiv i kön. PiteBo har med andra ord ett generöst regelverk för kösystemet.

 

Nu lanserar vi ett alternativ till det ordinarie systemet som ger en möjlighet för de individer som är i behov av bostad men som inte hunnit samla på sig tillräckligt många köpoäng för att få ett erbjudande om bostad.

Vi kallar det Direkt 24h.

 

Direkt 24h är ett erbjudande vid sidan om vårt ordinarie system. Dock måste alla även i fortsättningen göra en kundanmälan och ställa sig i vår ordinarie bostadskö. Då man är kundanmäld kan man delta i erbjudanden via Direkt 24h. Man får på så vis olika möjligheter att få ett bostadserbjudande.

PiteBo kommer att erbjuda cirka 40 lägenheter per år inom Direkt 24h. Dessa lägenheter sprids ut under året och det blir cirka en lägenhet i veckan. Några veckor under året läggs det ej ut någon lägenhet på Direkt 24h. Man måste själv gå in på vår hemsida på torsdagar eller ringa till vårt Kundcenter på torsdagar för att få information om aktuell lägenhet på Direkt 24h.

 

På torsdagar publiceras information om vilken lägenhet som kommer att läggas ut på Direkt 24h nästföljande måndag. Anmälan om intresse ska göras under 24 timmar från nästföljande måndag till tisdag (11.00–11.00). De som har anmält intresse för lägenheten kommer rangordnas slumpmässigt av systemet och de fem översta intressenterna kommer att få erbjudande om visning. I vanlig ordning kommer den som är överst på listan att få välja först. Om den personen tackar nej går erbjudandet vidare till den andra personen på listan. Detta förfarande sker utan beaktande av köpoäng.

 

De som får tackar ja till erbjudande om bostad tappar sina köpoäng i samband med kontraktsskrivning oavsett om man får sin bostad via Direkt 24h eller via det ordinarie kösystemet.

 

För att få bli godkänd som hyresgäst hos PiteBo måste man uppfylla de kriterier som bolaget har. Detta gäller oavsett om man får sin bostad via det ordinarie kösystemet eller via Direkt 24h. Kriterierna hittar du på vår hemsida.

 

Gör din intresseanmälan genom att logga in på Mina sidor här eller till vänster på denna sida under Användarnamn och Lösenord.

Om du inte tidigare är kundanmäld hos PiteBo gör du din kundanmälan här.

 

När du är inloggad så hittar du vilken lägenhet det gäller om du går in på Lediga objekt i menyraden och därefter under Marknadsplats väljer Direkt 24h och trycker sedan på sök.

 

Kontakta oss