Så minskar vi smittspridning


 

Så minskar vi smittspridning

Vi behöver alla hjälpas åt för att minimera spridning av Corona-virus.
Nedan kan du läsa om hur vi ser på vårt ansvar och vad du som hyresgäst bör tänka på.

Vi ber dig som hyresgäst att tänka på följande:

• Besök oss inte om du har några sjukdomssymptom. Det gäller såväl vårt kundcenter som våra bovärdskontor.
Vi uppmanar dig istället att ringa eller mejla.

 

• Om du eller någon i din familj är sjuk – gör endast akuta felanmälningar. En akut felanmälan kan till exempel vara vattenläcka, trasiga elledningar eller kyl/frys som inte fungerar. Vi vill inte riskera att våra medarbetare för smittan vidare till dina grannar eller att våra medarbetare blir sjuka i onödan. Vänta därför med att göra felanmälningar av icke-akut karaktär tills ni är helt friska igen.

 

• Vi vill be dig som har inbokade besök i närtid och är sjuk eller har symptom att avboka dem. Det kan till exempel vara redan gjorda felanmälningar eller målning och tapetsering.

 

• Om du sitter hemma i karantän och får en akut skada kommer vi givetvis hjälpa dig att åtgärda den. Våra medarbetare har fått förhållningsregler som innebär att de genomför besöket med försiktighet, med gott avstånd till dig som hyresgäst samt med extra god handhygien efteråt.

På PiteBo gäller följande:

• Vi genomför åtgärder i lägenheter som vanligt (såsom läget bedöms idag) men åtgärder som inte bedöms som akuta eller nödvändiga kan komma att prioriteras ned. Våra bovärdar och drifttekniker prioriterar från fall till fall. Vi ber om er förståelse för detta.

Våra medarbetare har fått instruktioner om att:

• Hålla avstånd.

• Frekvent tvätta händer.

• Inte handhälsa.

• Hålla korta möten och undvika långvarig kontakt i möjligaste mån.

• Ha möjlighet att avstå från ett lägenhetsbesök eller ett besök på våra kontor vid sjukdomsbild.

• Stanna hemma vid första tecken på förkylning/influensa.

Längre svars- och väntetider

Våra svars- och väntetider kan komma att bli längre under en tid om vi får medarbetare som blir sjuka. Vi kan också tvingas prioritera om våra arbetsuppgifter under en tid. Vi hoppas och tror att du har förståelse för detta.

Maria Adlers, VD