Vår nya fastighetschef


 

Vi hälsar Anders Åhlund välkommen som ny fastighetschef på PiteBo. Anders har en lång och gedigen bakgrund och stor erfarenhet av branschen då han inledde sin karriär redan 1995 som snickare på NCC. Där gick han sedan vidare som arbetsledare och platschef och när PiteBo 2015-2017 i samarbete med NCC uppförde Stadstornet var Anders platschef på bygget. Från och med 2018 har han tjänstgjort som fastighetsstrateg på PiteBo men kliver nu in som fastighetschef.

Vad ingår i ditt uppdrag Anders?

– Mitt arbete kommer inte att förändras i jättestor utsträckning eftersom jag redan sedan tidigare varit delaktig i de flesta frågor på avdelningen, utom möjligtvis drifttekniken där jag nu får komplettera mina kunskaper. Jag har stor kännedom om PiteBo och dess bestånd då jag ända sedan min yrkesbana startade 1995, har jobbat med PiteBo som beställare i många olika typer av projekt. Jag är en ödmjuk person som gillar ordning och reda, så jag hoppas att den nya rollen ska funka bra för mig, och för PiteBo förstås.

 Vad anser du är PiteBos utmaningar? 

– Den största utmaningen vi står inför, jag som chef, min avdelning och faktiskt hela PiteBo, är att behovet alltid är större än våra budgetar. Vi vill, och skulle behöva, göra mycket mer än vi har resurser till i vårt åldrande bestånd. Det är den största utmaningen.

Vad vill du åstadkomma? 

– Jag vill utveckla vårt fantastiska energispar-arbete ytterligare, och för att skapa bra arbetsflöden vill jag fortsätta att, där det nu saknas, utveckla de ”program” vi har för komponenter som byts ut. Vi måste också fortsätta att nyproducera, vilket är enormt viktigt både för PiteBo och Piteå – en ort som ska växa måste också se till att det finns bostäder för en ökad befolkning. 

Snabba fakta

Ålder:  48.

År i branschen: 28.

Fritiden: Tre viktiga F.  Familjen, Fotboll och Friluftsliv.

Dold talang: Jag är ett ess på vattenskidor : )