Årsabonnemang och veckobiljett på gästparkering


2021-04-14

Årsabonnemang på gästparkering

Gäller från och med 1 maj

Den 1 februari 2021 införde vi parkeringsavgift på alla våra gästparkeringar. På så sätt skapar vi cirkulation
och bättre möjlighet för våra hyresgästers gäster att parkera på platser avsedda för ändamålet. Många av
våra gästparkeringar användes tidigare i annat syfte. För att underlätta för er som utför vårdtjänster hos
våra hyresgäster har vi beslutat att erbjuda ett årsabonnemang. Men det går förstås också bra att betala
avgift per gång, om man vill – då gäller samma taxa som för privatpersoner.

 

Veckobiljett på gästparkering

Från och med 1 maj 2021

För att underlätta för våra hyresgäster som har långväga besök, och därmed behov av parkering över längre tid, har
vi beslutat att, från och med 1 maj, införa ett parkeringsalternativ som sträcker sig över 7 dagar. Biljetten som
kommer att finnas som val i parkeringsappen gäller i 7 dygn och kostar 250 kr. Endagsbiljett kostar 60 kr så det
ger en rabatt på 40%. Alla gästparkeringar är till för våra hyresgäster och deras gäster. Vill du som själv är hyresgäst
använda gästparkeringen så går det bra, men avgift gäller även för dig.

Läs mer om årsabonnemang och veckobiljett här!