Nyproduktion


Unikt samarbete med Strömbackaskolan

Nu bygger vi, i samarbete med Strömbackaskolan, tre hus på Berget. 24 smarta, välplanerade lägenheter med hög
standard för både små och större hushåll. Samarbetet mellan Strömbacka gymnasieskola och allmännyttan PiteBo
är unikt i Sverige och har pågått sedan 1960-talet. Vi uppför riktiga flerfamiljshus och inte förråd och cykelhus som
annars är praxis på likvärdiga utbildningar.

 

Här får eleverna i olika program värdefull verklighetsbaserad praktik inom en mängd olika yrkeskategorier som ingår
i ett nybygge, från betong och snickeri till måleri. Praktiken gör att Strömbackas bygginriktade program är populära i
hela regionen och att eleverna lämnar utbildningen med riktiga erfarenheter som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

 

Viktigt för Strömbacka är att alla utbildningsdelar finns representerade i bygget och att det ska vara bra praktik och
viktigt för PiteBo är att det resulterar i bra bostäder med bra planlösningar i attraktiva lägen där folk vill bo.
Det är det som gör dessa projekt både utmanande och spännande.

 

Pandemin har, och ser ut att ha, fortsatt stor inverkan på elevbygget. Eleverna har under hela denna period jobbat i
grupper om 6 personer mot normalt ca 20 personer. Detta resulterar i cirka ett års försening.

 

Vi ser fram emot att få ta emot de första hyresgästerna omkring årsskiftet 22/23.

 

Våren 2021 producerade vi en film om bygget. Följ resan och se resultatet  i fliken till vänster. Eller här!