Piteå


Flygfoto över delar av Piteå

 

Piteå är en gammal hamnstad med relativt liten stadskärna.

1335 omnämns Piteå för första gången i en skrift men det finns spår av bosättningar redan från 1000-talet.