Driftteknik


Värme, vatten och ventilation

PiteBo har genom åren bedrivit ett framgångsrikt miljö- och energiarbete, vilket resulterat i att målsättningen med Allmännyttans Klimatinitiativ  ”att minska energi användningen med 30 procent innan 2030”uppnåddes redan 2020. Men vi fortsätter ändå arbetet med att minska energianvändningen genom att bland annat tillsammans med Egain optimera värmesystemen i en femtedel av våra lägenheter.

På gång 2023

Centrum, Ankars och Kringtorpsvägen 11 i Roknäs

Vårt arbete med värmen på Centrumområdet fortsätter under 2023 och det gäller även den gamla delen av Ankars och Kringtorpsvsägen 11 i Roknäs. I vissa hus på Centrumområdet bygger vi också om varmvattencirkulationssystemet och installerar nya pumpar.

Lasarettsvägen 3

Här byter vi fläktsystem, och gör en sk FTX konvertering.

Prästgårdsgatan 16-24

Vi byter ventiler och termostater i alla hus, på sammanlagt 800 stycken element.

Tuvullsgränd 2 och 4

Byte av takfläkt.

Tilluftsdon på Centrumområdet

Vi utvecklar nya tilluftsdon för Centrumområdet i ett samarbete med LTU.

Fortsatt arbete med Egain

Vi fortsätter och utvecklar arbetet med Egain under 2023 och vi optimerar nu värmesystemen i ännu fler av våra lägenheter. Under 2022 har vi tack vare Egain kunnat sänka energianvändningen i de lägenheter som ingått i projektet med 6 procent. Här kan du läsa mer om Egain

Vi uppdaterar löpande styr och reglerteknik i vårt bestånd

 

 

 

Utfört 2022

Wåhlinsgatan 1 och 9

Installerat nya dataundercentraler i fläktrummen.

Öjagatan 45 46 och 49, Affärsgatan 4 i Öjebyn

Ny kallvattenserviceledning och avlopp.

Storgatan 70, Hamngatan 71 och Västergatan4

Här har vi bytt termostater på alla element.

Prästbovägen 3A

De gamla ventilationsaggregaten på  vinden er ersatta med nya energieffektivare.

 

 

Utfört 2021

Räkstigen

Byte av termostater på samtliga element har skett under hösten 2021. Färdigställdes tidigt 2022.

Tryffelvägen 2-10

Här har vi genomfört växlarbyte i fjärrvärmecentralen för att säkerställa en problemfri värme- och varmvattenleverans.

Prästgårdsgatan 16-18

Under september 2021 utförde vi växlarbyte i fjärrvärmecentralen på  Prästgårdsgatan 18  som även betjänar Prästgårdsgatan 16. Här byter vi också kulvertar för värme,  kall- och varmvatten och vvc mellan husen.

Degeränget

Här har vi bytt  kulvertar för värme,  kall- och varmvatten och vvc mellan Brädgårdsvägen 9  –  Radhusvägen 25.

Annelundsområdet

På Annelund har ett antal fastigheter fått nya takfläktar.

Barksjövägen 20

Nya energieffektiva ventilationsaggregat är monterade och injusterade.