Driftteknik


Värme, vatten och ventilation

PiteBo har genom åren bedrivit ett framgångsrikt miljö- och energiarbete, vilket resulterat i att målsättningen med Allmännyttans Klimatinitiativ  ”att minska energi användningen med 30 procent innan 2030”uppnåddes redan 2020. Men vi fortsätter ändå arbetet med att minska energianvändningen genom att bland annat tillsammans med Egain optimera värmesystemen i en femtedel av våra lägenheter.

På gång 2024

Centrum

Vårt arbete med värmen på Centrumområdet fortsätter under 2024  med byte av AB-QM ventiler och VVC stammar för varmvattencirkulation. Vi byter också tre värme-huvudpumpar på området.

Musikgränd 20 och Tryffelvägen 10

Här byter vi ut  åldrade ventilationsaggregat.

Trädgårdsgatan

Här byter vi fläktsystem, och gör en sk FTX konvertering.

Fortsatt arbete med Egain

Vi fortsätter och utvecklar arbetet med Egain under 2024 och vi optimerar nu värmesystemen i ännu fler av våra lägenheter. Under 2023 har vi tack vare Egain kunnat sänka energianvändningen i de lägenheter som ingått i projektet. Här kan du läsa mer om Egain

Vi uppdaterar löpande styr- och reglerteknik i vårt bestånd