Driftteknik


Värme, vatten och ventilation

PiteBo har genom åren bedrivit ett framgångsrikt miljö- och energiarbete, vilket resulterat i att exempelvis målsättningen med Allmännyttans Klimatinitiativ  ”att minska energi användningen med 30 procent innan 2030”uppnåddes redan 2020. Men vi fortsätter ändå arbetet med att minska energianvändningen genom att bland annat tillsammans med Egain optimera värmesystemen i en femtedel av våra lägenheter.

På gång 2022

Vi uppdaterar löpande styr och reglerteknik i vårt bestånd
Centrum

Vårt arbete med värmen på Centrumområdet fortsätter under 2022 med nya injusteringsventiler. Vi kommer även att bygga om varmvattencirkulationssystemet och installera nya pumpar på fem hus.

Storgatan 70, Hamngatan 71 och Västergatan4

Här byter vi termostater på alla element.

Prästbovägen 3A

Här kommer vi under 2022 att byta de gamla ventilationsaggregaten på  vinden mot nya energieffektivare. Men det dröjer lite på grund av lång leveranstid.

 

Utfört 2021

Räkstigen

Byte av termostater på samtliga element har skett under hösten 2021. Färdigställdes tidigt 2022.

Tryffelvägen 2-10

Här har vi genomfört växlarbyte i fjärrvärmecentralen för att säkerställa en problemfri värme- och varmvattenleverans.

Prästgårdsgatan 16-18

Under september 2021 utförde vi växlarbyte i fjärrvärmecentralen på  Prästgårdsgatan 18  som även betjänar Prästgårdsgatan 16. Här byter vi också kulvertar för värme,  kall- och varmvatten och vvc mellan husen.

Degeränget

Här har vi bytt  kulvertar för värme,  kall- och varmvatten och vvc mellan Brädgårdsvägen 9  –  Radhusvägen 25.

Annelundsområdet

På Annelund har ett antal fastigheter fått nya takfläktar.

Barksjövägen 20

Nya energieffektiva ventilationsaggregat är monterade och injusterade.

Läs hela artikeln i Förvaltarforum 10 jan 2022!
Läs mer om vårt arbete med Egain här!