Driftteknik


Värme, vatten och ventilation

PiteBo har genom åren bedrivit ett framgångsrikt miljö- och energiarbete, vilket resulterat i att exempelvis
målsättningen med Allmännyttans Klimatinitiativ  ”att minska energianvändningen med 30% innan 2030”
uppnåddes redan 2020. Men vi fortsätter ändå arbetet med att minska energianvändningen genom att
bland annat tillsammans med Egain optimera värmesystemen i en femtedel av våra lägenheter.

Läs hela artikeln i tidningen Förvaltaren 10 jan 2022!

 

 

Läs mer om vårt arbete med Egain här!

 

Utfört 2021och på gång 2022

Tryffelvägen 2-10

Här har vi genomfört växlarbyte i fjärrvärmecentralen för att säkerställa en problemfri värme- och varmvattenleverans.

 

Prästgårdsgatan 16-18

Under september 2021 utför vi växlarbyte i fjärrvärmecentralen på  Prästgårdsgatan 18  som även betjänar
Prästgårdsgatan 16. Här byter vi också kulvertar för värme,  kall- och varmvatten och vvc mellan husen.

 

Degeränget

Här byter vi kulvertar för värme,  kall- och varmvatten och vvc mellan Brädgårdsvägen 9 och Radhusvägen 25.

 

Annelundsområdet

På Annelund har ett antal fastigheter fått nya takfläktar.

 

Centrum

Vårt arbete med värmen på Centrumområdet fortsätter under våren 2022 med nya injusteringsventiler och injusteringar.

 

Räkstigen

Byte av radiatorventiler och termostater på Räkstigen har skett under hösten 2021. Arbetet återupptas under 2022.

 

Prästbovägen 3A

Här kommer vi under 2022 att byta de gamla ventilationsaggregaten på  vinden mot nya energieffektivare.
Men det dröjer lite på grund av lång leveranstid.

 

Barksjövägen 10

Nya energieffektiva ventilationsaggregat är monterade och väntar på injustering.