Gårdsgruppen Hamnplan


Kontaktperson

Gurli Svensson 070-2444844

gurli.41@telia.com

 

 

Gårdsgruppen informerar om aktivitet och lokaler, tryck här.

För att se minnesanteckningar från möten, tryck här.