Gårdsgruppen Hamnplan/Trädgårdsgatan


Kontaktperson

Gurli Svensson 070-244 48 44

gurlisvensson41@gmail.com

 

Information om aktiviteter och lokaler hittar du här
Minnesanteckningar från möten hittar du här