Gårdsgruppen Hamnplan/Trädgårdsgatan


Kontaktperson

Gurli Svensson 070-2444844

gurlisvensson41@gmail.com

 

Gårdsgruppen informerar om aktivitet och lokaler, tryck här.

För att se minnesanteckningar från möten, tryck här.