Våra projekt


Här hittar du information om alla våra pågående projekt

På PiteBo pågår ett ständigt arbete med underhåll och utveckling.  Allt från rena nyuppföranden av bostäder, som
kanske inte inträffar varje år, till underhåll av våra befintliga bostäder. Många av våra fastigheter har idag stora
behov av upprustning i form av exempelvis dörr- och fönsterbyte men också större övergripande ingrepp som
stambyte, takbyte eller hela utemiljöer som ska förnyas.

 

Här till vänster kan du se vad som just nu är på gång inom respektive kategori.