Våra projekt


Ständigt arbete med upprustning och utveckling

På PiteBo pågår ett ständigt arbete med upprustning och utveckling.  Allt från rena nyuppföranden av bostäder,
som kanske inte inträffar varje år, till underhåll och upprustning av våra befintliga bostäder. Många av våra
fastigheter har idag stora behov av exempelvis dörr- och fönsterbyte men också större övergripande ingrepp

som stambyte, takbyte eller hela utemiljöer som ska förnyas. Vi renoverar tvättstugor, tak och fönster. Vi byter
tamburdörrar, balkongdörrar, och monterar portlås. Trapphus och fasader renoveras och målas. Vi asfalterar,
lägger plattor och fäller träd. Förnyar innergårdar, bygger lekparker och installerar IPTV.

 

Här till vänster kan du se vad som just nu är på gång inom respektive kategori.