Så skickar du faktura


Rutiner för dig som är leverantör till AB PiteBo

Vi tar endast emot e-fakturor

Enligt gällande lagkrav, har AB PiteBo ändrat sina rutiner kring hantering av leverantörsfakturor. Samtliga fakturor från er ska skickas i elektroniskt format. Tänk på att ange referens på fakturan. Referens består av två siffror. Det är viktigt att fakturareferensnummer finns angivet i fältet ”er referens”. Inga mellanslag, namn eller andra tecken får finnas i fältet.

E-faktura

Observera att det är e-faktura i form av t.ex. Svefaktura, Peppol eller annan standard. När er operatör har satt upp e-fakturaadressen kan ni börja skicka e-faktura direkt.

Namn: AB PiteBo · Organisationsnummer: 556452-0038 · PiteBos operatör: Swedbank/TietoEnator

GLN-nr: 5564520038 · Peppol-ID: 0007:5564520038

Kontaktpersoner:

Sara Ask, på plats vardagar, kl. 07.00-15.00 · förnamn.efternamn@pitebo.se · 0911-22 66 26

Marie-Louise Kaarle, på plats vardagar, kl 07.00-15.00 · förnamn.efternamn@pitebo.se · 0911- 22 66 21

Fakturaportal

Har du inte möjlighet att skicka e-fakturor kan du använda dig av portaler online för att registrera dina fakturor elektroniskt. Du kan använda http://www.swedbank.se/fakturaportal eller http://www.inexchange.se/e-faktura

Våra krav på fakturan

För att vi ska kunna ta emot och läsa in fakturan finns följande krav:

  • Att en giltig referens uppges på fakturan – referensen styr fakturan till den person hos AB PiteBo som ska godkänna fakturan. 
  • Den 2-ställiga referensen ska alltid anges på fakturan, exempelvis ”78”.  Andra uppgifter såsom exempelvis namn ska inte anges.
  • Referensnumret ska uppges av beställaren vid beställning.

AB PiteBo tar inte emot fakturor i pappersformat, ej heller PDF-fakturor som skickas till efaktura@pitebo.se. Pappers- eller PDF-fakturor kommer att skickas i retur.