Avgift på gästparkeringar


Avgift på alla våra gästparkeringar

Från och med 1 februari 2021

Från den 1 februari 2021, införde vi parkeringsavgift på alla våra gästparkeringar. Avgift börjar gälla
från och med att de nya parkeringsskyltarna kommer på plats, vilket varierar lite beroende på område.
Taxan är 5:-/tim. Max 60:-/dygn. Parkeringsbevakningen kommer att skötas av Securitas.

Betalning via app

Betalning sköter du enkelt via en app i mobilen. Appen hjälper dig att starta, förlänga och avsluta din
parkering efter dina egna önskemål. Det går bra att använda sig av apparna EasyPark eller Parkster.
Apparna är gratis och finns att ladda hem i både AppStore och PlayButiken. Det kommer även ges
möjlighet till parkering via SMS eller Talsvar. Instruktioner för det finns på parkeringsskyltarna som sätts upp.

Motiv till avgiften

Avgiften kommer att skapa cirkulation och därmed öka möjligheten för våra hyresgästers gäster att parkera
på platser avsedda för ändamålet. Många gästparkeringar används i dag i annat syfte.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade står alltid gratis på parkeringsplats som reserverats för
rörelsehindrade och/eller besöksparkeringar, tillståndet ska dock synas tydligt i framrutan.

Tillfälliga parkeringstillstånd

Tillfälliga parkeringstillstånd, tidigare utfärdade av Bovärden, kommer att försvinna helt.

De nya skyltarna

Ser ut så här. Avgift gäller från och med att de sitter uppe.