Avgift på gästparkeringar


Årsabonnemang på gästparkering från 1 juni 2021

Den 1 februari 2021 införde vi parkeringsavgift på alla våra gästparkeringar. På så sätt skapar vi cirkulation
och bättre möjlighet för våra hyresgästers gäster att parkera på platser avsedda för ändamålet. Många av
våra gästparkeringar användes tidigare i annat syfte. För att underlätta för er som utför vårdtjänster hos
våra hyresgäster har vi beslutat att erbjuda ett årsabonnemang. Men det går förstås också bra att betala
avgift per gång, om man vill – då gäller samma taxa som för privatpersoner.

Detta gäller för årsabonnemanget

 • 1 år kostar 3 000 kr ink moms och gäller för en bil, ett reg nr och ett år som löper från
  1 juni t o m 31 maj. Man kan endast köpa ett helt år, inte delar av år.
 • Man betalar i förväg för hela året. Ingen återbetalning om man inte nyttjar hela året.
  Men man kan, vid avveckling av en bil, byta reg nr på ett och samma abonnemang under året.
 • Vill man påbörja ett nytt abonnemang mitt under året får man betala de kvarstående
  månaderna
  på innevarande år och därefter ett helt nytt år som börjar 1 juni.
 • Är giltigt på PiteBos samtliga gästparkeringar i alla PiteBos bostadsområden.Ger rättighet
  att stå på gästparkeringar.(Inte på fastighetsmark på innergårdar eller utanför entréer.)
 • Erbjudandet gäller endast företag/organisationer som genomför korta besök av
  sjukvård- och
  omsorgsrelaterade tjänster i hem. Ej för hel- eller deltidsvårdare.
  Erbjudandet gäller inte heller privatpersoner.
 • Varje företag/organisation måste först kontakta Maria Viklund på vår marknadsavdelning,
  0911-22 66 00  för att få sin verksamhet godkänd.
 • Regelverket gäller fr o m 1 juni 2021. Fram till dess gäller kostnadsfria p-tillstånd som
  erhålls i PiteBos reception.
 • Ekonomiavdelningen sköter faktureringen.

 

 

Veckobiljett på gästparkering

Från och med 1 maj 2021

För att underlätta för våra hyresgäster som har långväga besök, och därmed behov av parkering över längre tid, har vi
beslutat att, från och med 1 maj, införa ett parkeringsalternativ som sträcker sig över 7 dagar. Biljetten som kommer att
finnas som val i parkerings-apparna, gäller i 7 dygn och kostar 250 kr. Vill man använda ring- eller sms-funktionen så gör
man det via EasyPark eller Parkster. Endagsbiljett kostar 60 kr så det ger en rabatt på 40%. Alla gästparkeringar är till för våra hyresgäster
och deras gäster. Vill du som själv är hyresgäst använda gästparkeringen så går det bra, men avgift gäller även för dig.

 

 

 

Avgift på alla våra gästparkeringar

Från och med 1 februari 2021

Från den 1 februari 2021, införde vi parkeringsavgift på alla våra gästparkeringar. Avgift börjar gälla
från och med att de nya parkeringsskyltarna kommer på plats, vilket varierar lite beroende på område.
Taxan är 5:-/tim. Max 60:-/dygn. Parkeringsbevakningen kommer att skötas av Securitas.

Betalning via app

Betalning sköter du enkelt via en app i mobilen. Appen hjälper dig att starta, förlänga och avsluta din
parkering efter dina egna önskemål. Det går bra att använda sig av apparna EasyPark eller Parkster.
Apparna är gratis och finns att ladda hem i både AppStore och PlayButiken. Det kommer även ges
möjlighet till parkering via SMS eller Talsvar. Instruktioner för det finns på parkeringsskyltarna som sätts upp.

Motiv till avgiften

Avgiften kommer att skapa cirkulation och därmed öka möjligheten för våra hyresgästers gäster att parkera
på platser avsedda för ändamålet. Många gästparkeringar används i dag i annat syfte.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade står alltid gratis på parkeringsplats som reserverats för
rörelsehindrade och/eller besöksparkeringar, tillståndet ska dock synas tydligt i framrutan.

Tillfälliga parkeringstillstånd

Tillfälliga parkeringstillstånd, tidigare utfärdade av Bovärden, kommer att försvinna helt.

De nya skyltarna

Ser ut så här. Avgift gäller från och med att de sitter uppe.