Avgift på gästparkeringar


Avgift på alla våra gästparkeringar

Taxa 5:-/tim

Vi har parkeringsavgift på alla våra gästparkeringar. Taxan är 5:-/tim. Max 60:-/dygn. Parkeringsbevakningen kommer att skötas av Securitas.

Betalning via app

Betalning sköter du enkelt via en app i mobilen. Appen hjälper dig att starta, förlänga och avsluta din parkering efter dina egna önskemål. Det går bra att använda sig av apparna EasyPark eller Parkster. Apparna är gratis och finns att ladda hem i både AppStore och PlayButiken. Det kommer även ges möjlighet till parkering via SMS eller Talsvar. Instruktioner för det finns på parkeringsskyltarna som sätts upp.

Motiv till avgiften

Avgiften kommer att skapa cirkulation och därmed öka möjligheten för våra hyresgästers gäster att parkera på platser avsedda för ändamålet.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade står alltid gratis på parkeringsplats som reserverats för rörelsehindrade och/eller besöksparkeringar, tillståndet ska dock synas tydligt i framrutan.

Tillfälliga parkeringstillstånd

Vi utfärdar inga tillfälliga parkeringstillstånd.

 

Veckobiljett på gästparkering

Parkering över 7 dagar

För att underlätta för våra hyresgäster som har långväga besök, och därmed behov av parkering över längre tid, har vi beslutat att införa ett parkeringsalternativ som sträcker sig över 7 dagar. Biljetten som kommer att finnas som val i parkerings-apparna, gäller i 7 dygn och kostar 250 kr. Vill man använda ring- eller sms-funktionen så gör man det via EasyPark eller Parkster. Endagsbiljett kostar 60 kr så det ger en rabatt på 40%. Alla gästparkeringar är till för våra hyresgäster och deras gäster. Vill du som själv är hyresgäst använda gästparkeringen så går det bra, men avgift gäller även för dig.

 

Årsabonnemang på gästparkering

Vi har parkeringsavgift på alla våra gästparkeringar. På så sätt skapar vi cirkulation och bättre möjlighet för våra hyresgästers gäster att parkera på platser avsedda för ändamålet. För att underlätta för er som utför vårdtjänster hos våra hyresgäster har vi beslutat att erbjuda ett årsabonnemang.

Detta gäller för årsabonnemanget

  • 1 år kostar 3 000 kr ink moms och gäller för en bil, ett reg nr och ett år som löper från 1 juni t o m 31 maj. Man kan endast köpa ett helt år, inte delar av år.
  • Man betalar i förväg för hela året. Ingen återbetalning om man inte nyttjar hela året. Men man kan, vid avveckling av en bil, byta reg nr på ett och samma abonnemang under året.
  • Vill man påbörja ett nytt abonnemang mitt under året får man betala de kvarstående månaderna på innevarande år och därefter ett helt nytt år som börjar 1 juni.
  • Är giltigt på PiteBos samtliga gästparkeringar i alla PiteBos bostadsområden.Ger rättighet att stå på gästparkeringar.(Inte på fastighetsmark på innergårdar eller utanför entréer.)
  • Erbjudandet gäller endast företag/organisationer som genomför korta besök av sjukvård- och omsorgsrelaterade tjänster i hem. Ej för hel- eller deltidsvårdare. Erbjudandet gäller inte heller privatpersoner.
  • Varje företag/organisation måste först kontakta Maria Viklund på vår marknadsavdelning,  0911-22 66 00, knappval 5, för att få sin verksamhet godkänd.
  • Ekonomiavdelningen sköter faktureringen.