Stimulera gårdsgrupperna


Nu är vi på gång!

Arbetet i och med gårdsgrupperna har påverkats negativt av pandemin under 2020 och 2021 men 2022 kör vi igång och aktiverar arbetet i, och samverkan mellan, gårdsgrupperna, PiteBo och Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har mycket glädjande utsett nya nyckelpersoner, chefen för folkrörelseutveckling, Anna Lyckholm och boendeutvecklare Ida Söderholmsom, som ska vara delaktiga i utvecklingen av PiteBos gårdsgrupper.

 

Den 24 maj bjöd vi in till boinflytandekonferens

Cirka 50 personer deltog i PiteBos och Hyresgästföreningens konferens på Nolia Acusticum. Aktiva personer i PiteBos gårdsgrupper Prästgårdsgatan, Staren, Persgatan/Storgatan, Hamnplan, Saxofongatan, Wåhlinsgatan/Storgatan, Öjagatan Tryffel 1:an, Linnéparken, Borgarevägen och Annelund slöt upp på tisdagseftermiddagen för att träffa, och utbyta erfarenheter med andra aktiva i gårdsgrupper.

Ämnen för dagen var trygghet, trivsel och inflytande, i och kring bostaden. Från Hyresgästföreningen deltog Anna Lyckholm, chef för folkrörelseutveckling och från PiteBo ett flertal personer från ledning och verksamhet, bland annat VD Maria Adlers, marknadschef Nicklas Öhman och förvaltningschef Robert Vikman, operativ bovärdsledare Thomas Sundberg, bovärdarna Ann Grahn och Roger Isaksson, jurist Mikael Renqvist  samt kommunikatör Ulrika Weinz.

Att främja trygghet och trivsel

Anna kom med lite uppslag på vad man kan göra i sitt bostadsområde för att främja trygghet och trivsel och sedan fick gårdsgrupperna själva diskutera och komma med idéer och förslag på aktiviteter. Förslag som kom upp var bland annat loppis för områdets hyresgäster, klädbytardag, cykelrepardag, syjunta och tacokvällar. Men också andra viktiga saker som har betydelse för trivseln och miljön diskuterades. – Hur vi ska kunna integrera nyanlända? Hur vi sköter om våra miljö/sop-hus? Att områden ska kännas trygga och inte ha för många buskage och mörka platser med mera. 

Det viktiga mänskliga bemötandet

Maria Adlers från PiteBo passade på att prata om det viktiga i hur vi bemöter varandra. Att oavsett om vi har olika åsikter och syn på saker och ting så måste vi hålla en bra ton och inte smutskasta varandra.

Återvinn av bara den

Temat för dagen var ändå återvinning och återbruk och Anna gav tips på små saker som vi alla kan göra.  Nickolina Burwall från Klimatkollektivet höll en föreläsning om hållbarhet  och cirkulärt tänkande, hur vi ska optimera  användandet av det vi redan har, återvinna och dela på saker. Inger Sjöström från Prästgårdsgatan hade ett fint tips för alla som älskar vackra och dyra servetter; – Klipp av servetterna på mitten så räcker de dubbelt så länge!

En bra start

Konferensen satte igång tankar och idéer hos alla deltagare och gav en liten kickstart för kommande arbete i gårdsgrupperna som vi hoppas att vi ska få se frukten av framöver.