Stimulera gårdsgrupperna


Nu är vi på gång!

Arbetet i och med gårdsgrupperna har påverkats negativt av pandemin under 2020 och 2021 men 2022 kör vi igång och aktiverar arbetet i, och samverkan mellan, gårdsgrupperna, PiteBo och Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har mycket glädjande utsett nya nyckelpersoner som ska vara delaktiga i utvecklingen av PiteBos gårdsgrupper. Det är chefen för Folkrörelseutveckling, Anna Lyckholm och boendeutvecklare Ida Söderholm.

Den 24 maj bjuder vi in till boinflytadenkonerens

När: 24 maj kl 13 -17 bjuder PiteBo och Hyresgästföreningen in till konferens
Lokal: Nolia Konferens på Kunskapsallén 14 i Acusticum på Berget

Vi välkomnar:

· Den nyvalda styrelsen i Piteås Hyresgästförening.

· Alla hyresgäster som är aktiva i befintliga gårdsgrupper.

· Hyresgäster som funderar på att engagera sig i en gårdsgrupp.

· Hyresgäster som är intresserade av att skapa en gårdsgrupp i ett område där en sådan grupp saknas.

 

Från Hyresgästföreningen deltar Anna Lyckholm, chef för Folkrörelseutveckling, och Ida Söderholm, boendeutvecklare. Från PiteBo deltar ett flertal personer från ledning och verksamhet bl a vd Maria Adlers, marknadschef Nicklas Öhman och förvaltningschef Robert Vikman. Eftermiddagen kommer ägnas åt två ämnen med koppling till trygghet och bostad. Förberedelser pågår för fullt och externa föreläsare kommer bjudas in. Det här blir också ett lysande tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med andra aktiva i gårdsgrupper.

Anmälan – Vi förlänger anmälningsdatumet till 15 maj – i mån av plats

Kan du inte göra din anmälan digitalt skicka då ett mail till: anna.lyckholm@hyresgastforeningen.se 

Klicka här och gör din anmälan!