Vision


Vision

Vår vision är att PiteBo ska vara det självklara valet för ett bättre boende.

Vi vill nå målen genom

 

  • att möta våra hyresgäster med respekt och vänlighet
  • att vi är professionella i vår yrkesroll
  • snabba insatser
  • klara besked
  • att hyresgäster ska känna trygghet i boendet

 

De uppsatta målen mäter vi genom en hyresgästenkät som genomförs löpande.