Vision


PiteBo ska vara det självklara valet för ett tryggt och bra boende

Vi når vår vision och målen genom att
  • Möta våra hyresgäster med respekt och vänlighet
  • Vara professionella i våra yrkesroller
  • Göra snabba insatser
  • Ge klara besked
  • Skapa trygga boenden för våra hyresgäster
De uppsatta målen mäter vi genom vår hyresgästenkät.