Styrelse


Styrelsen i PiteBo utses av kommunfullmäktige i Piteå och speglar dess partipolitiska sammansättning i kommunen. Utöver den politiskt tillsatta styrelsen tillsätter arbetstagarorganisationen två ledamöter. Styrelsen består av följande personer:

 

 

          

Anders Lundkvist (S), ordförande                                                   Majvor Lindström (V), vice ordförande

 

 

 

          

Gunilla Wallsten (M), ledamot                                                         Lars-Ivar Pettersson (C), ledamot

 

 

           

Isabella Björkman (S), ledamot                                                              Henry Larsson (SJP), ledamot

 

 

           

Lena Vikberg (S), ledamot                                                                  David Sundström (extern), ledamot

 

 

          

Elisabeth Andersson, personalrepresentant                                   Robert Vikman, personalrepresentant