Styrelse


Styrelsen i PiteBo utses av kommunfullmäktige i Piteå och speglar dess partipolitiska sammansättning i kommunen. Utöver den politiskt tillsatta styrelsen tillsätter arbetstagarorganisationen två ledamöter. Styrelsen består av följande personer:

 

 

Anders Lundkvist (S), ordförande

 

Majvor Lindström (V), vice ordförande

 

 

Lars-Ivar Pettersson (C), ledamot

 

Gunilla Wallsten (M), ledamot

 

 

Isabella Björkman (S), ledamot

 

 

 

Henry Larsson (SJP), ledamot

 

 

Lena Vikberg (S), ledamot

 

 

Elisabeth Andersson, personalrepresentant

 

 

Robert Vikman, personalrepresentant