Styrelse


Styrelsen i PiteBo utses av kommunfullmäktige i Piteå och speglar dess partipolitiska sammansättning i kommunen. Utöver den politiskt tillsatta styrelsen tillsätter arbetstagarorganisationen två ledamöter.

 

Styrelsen består av följande personer:

Anders Lundkvist (S), ordförande

 

Lars-Ivar Pettersson (C), vice ordförande

 

Staffan Aldrin, ledamot

 

Isabella Björkman (S), ledamot

 

Leif Edström (S), ledamot

 

Kerstin Lundqvist (M), ledamot

 

Pernilla Nordkvist (S), ledamot

 

Håkan Johansson (M), ledamot

 

Elisabeth Andersson, personalrepresentant

 

Mats Päjäärvi, personalrepresentant