Styrelse


Styrelsen i PiteBo utses av kommunfullmäktige i Piteå och speglar dess partipolitiska sammansättning i kommunen. Utöver den politiskt tillsatta styrelsen tillsätter arbetstagarorganisationen två ledamöter. Styrelsen består av följande personer:

 

          

Tore Poromaa (S), ordförande                                                      Majvor Lindström (V), vice ordförande

 

 

 

          

Maj-Britt Lindström (S), ledamot                                                 Isabelle Björkman (S), ledamot

 

 

           

Åsa Nordmark (M), ledamot                                                             Henry Larsson (NP), ledamot

 

 

Lena Lindgren (C), ledamot

 

 

          

Lars-Göran Jonsson, personalrepresentant                            Mariann Marklund, personalrepresentant