Gårdsgruppens trivselpeng


Trivselpeng PiteBo

Vi erbjuder en trivselpeng motsvarande 15 kr per lägenhet och år. Så här lyder förutsättningarna:

 

• Gårdsgruppens representant lämnar in en kort redovisning till PiteBo med information som ska innehålla:
1. Namn på gårdsgruppens representant. 2. Hur pengarna ska användas. 3. Bankkontonummer.

 

• Inlämning av ovanstående sker till PiteBos kundcenter.

 

• Pengarna ska användas för att öka gemenskapen i bostadsområdet, exempelvis blommor eller förtäring i samband med hyresgästträffar.

 

• Gårdsgruppen beslutar hur pengarna ska användas i det egna området.

 

• Bildad gårdsgrupp är en förutsättning för trivselpeng.