Gårdsgruppens trivselpeng


Trivselpeng PiteBo

Vi erbjuder en trivselpeng motsvarande 15 kr per lägenhet och år.
Så här lyder förutsättningarna:

• Gårdsgruppens representant lämnar in en kort redovisning till PiteBo med information som ska innehålla tre punkter: 1. Namn på gårdsgruppens representant. 2. Hur pengarna ska användas. 3. Bankkontonummer.

• Inlämning av ovanstående sker till PiteBos kundcenter.

• Pengarna ska användas för att öka gemenskapen i bostadsområdet, exempelvis blommor eller förtäring i samband med hyresgästträffar.

• Gårdsgruppen beslutar hur pengarna ska användas i det egna området.

• Bildad gårdsgrupp är en förutsättning för trivselpeng.