Om PiteBo


Fakta om oss

AB PiteBo är ett kommunägt bostadsbolag med ca 4 000 hyreslägenheter,  2 000 parkeringar, 1 600 garage/carports och 55 lokaler inom Piteå kommun. Företaget har 50 anställda med kompetens inom exempelvis hyresgästservice, fastighetsförvaltning, nyproduktion, bostadsuthyrning och driftteknik. I vårt utbud finns lägenheter för alla åldrar, allt från studentlägenheter till trygghetsboende.Vi värnar om allas lika rätt till ett bra boende oavsett skede i livet. Vi anpassar oss till ekologiskt sunda system, kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar och skapar på så sätt en god livsmiljö för våra hyresgäster.