Dränering


Dräneringar 2022

Mars: Dräneringen av Kanalgatan 7 är klar

Tolv lägenheter har varit berörda. Till sommaren kompletterar vi och färdigställer ytskiktet.

 

 

Utförda dräneringar 2021

Öjagatan 52

Gulsporregränd 8