Skydda dig mot brand


Saker du själv kan göra 

För att minska risken för brand i din lägenhet finns det en del saker du själv kan göra, vi rekommenderar exempelvis att du kontrollerar den, eller de, brandvarnare som finns i din lägenhet minst 2 gånger per år. En pulversläckare på minst 6 kilo och en brandfilt är också bra att ha hemma.

Brandsäkra din balkong

Här följer lite samlad information om hur viktigt det är att se över sin balkong för att undvika brand. Ofta används balkongen till förvaring av brandfarligt gods som kan leda till stora skador på egendom och i värsta fall till personskador. Det utgör därmed en fara både för dig och dina grannar. Under 2023 inträffade ca 1000 bränder på balkonger i Sverige och de vanligaste orsakerna till bränder på balkonger är: grillning, cigaretter, ljus/marschaller eller felaktig elinstallation.

Checklista för att brandsäkra din balkong 

• Grillning på balkong är förbjuden och gäller alla typer av grillar, el, kol och gasol. 

• Visa hänsyn till dina grannar genom att inte röka på balkongen. Men om…

· Släng aldrig fimpar i en öppen askkopp eller på marken.

· Använd en askkopp av obrännbart material med lock.
· Töm askkoppen regelbundet.

• Använd helst eldrivna ljus på balkongen.

• Brinnande ljus ska placeras i lä på ett stadigt och icke brännbart underlag.

• Släck ljus och marschaller när du lämnar balkongen.

  Använd endast godkända elprodukter på balkongen.

• Se till att elkablar inte är skadade eller överbelastade.

• Koppla bort elapparater när du inte använder dem.

• Använd möbler och dekorationer av obrännbart material.

• Förvara inte brännbart material på balkongen.

• Se till att balkongen inte är för trångmöblerad.

Vid eventuell brand

• Larma 112.

• Evakuera balkongen om det är möjligt.

• Om du inte kan evakuera, försök att släcka branden med en brandsläckare.

• Stäng dörrar och fönster till lägenheten för att hindra branden från att sprida sig.

 

Mer information

Vill du har mer information och tips på hur du skyddar dig mot brand? Läs gärna MSBs broschyr.

Läs mer i MSBs broschyr ”Skydda dig mot brand”