GDPR


PiteBo anpassar sig till ny dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj ersatte Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. GDPR är till för att skydda EU:s medborgare i det digitala samhället men även för att reglera hur företag delar personuppgifter med varandra.

Som bostadsbolag hanterar vi dagligen personuppgifter i samband med att vi administrerar vår verksamhet, vårt fastighetsbestånd, våra medarbetare och våra kunder. Därför har vi under en period arbetat hårt med att anpassa oss till det nya regelverket. PUL har förvisso under lång tid präglat vårt sätt att använda personuppgifter, men trots det har det nu krävts justeringar för att vi också ska vara ”GDPR-säkrade”.

Vi vill här passa på att nämna att dina personuppgifter i vissa fall registreras hos PiteBo. Till exempel sker det om du blir kund hos oss eller om du registrerar dig i vår bostadskö. Inte i något fall använder vi personuppgifter för något annat ändamål än det avsedda, ej heller säljer vi dem vidare till någon annan part. Vi har också infört rutiner för att gallra och radera personuppgifter som inte längre används av oss.

Ingen har sluppit undan den massiva informationskampanj införandet av GDPR inneburit. PiteBo har valt att inte bidra till ökat bruk av pappersbrev eller mejl i inkorgarna. Vi hoppas i stället att denna text ska räcka för att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter!

 

Vi har utsett ett dataskyddsombud, detta kan nås via e-post: dso@pitea.se