GDPR


PiteBo  är anpassat till dataskyddsförordning (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersatte Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. GDPR är till för att skydda EU:s medborgare i det digitala samhället men även för att reglera hur företag  delar personuppgifter med varandra.

 

Som bostadsbolag hanterar vi dagligen personuppgifter i samband med att vi administrerar vår verksamhet, vårt fastighetsbestånd, våra medarbetare och våra kunder. Vi har anpassat oss till det nya regelverket och är nu ”GDPR-säkrade”.

 

Dina personuppgifter registreras i vissa fall hos PiteBo. Till exempel sker det om du blir kund hos oss eller om du registrerar  dig i vår bostadskö. Inte i något fall använder vi personuppgifter för något annat ändamål än det avsedda, ej heller säljer vi  dem vidare till någon annan part.  Vi har också infört rutiner för att gallra och radera personuppgifter som inte längre används av oss.

 

Införandet av GDPR inneburit en massiv informationskampanj. PiteBo har valt att inte bidra till ökat bruk av pappersbrev eller mejl i inkorgarna. Vi hoppas i stället att denna text  ska räcka för att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter!

 

Vi har utsett ett dataskyddsombud, detta kan nås via e-post: dso@pitea.se