Om- och Tillbyggnation


Utfört under 2023

Utbyggnad Centrum krog

Vi byggde i slutet av 2023 ut Centrum krog och de blev våra hyresgäster på en större yta då de även tagit den fd belysningsbutiken i anspråk. Den nya  resturangdelen som kallas Cikus planeras togs  i drift i december 2023. Här ges plats för lite nya koncept för större sällskap och med bl a vedeldad pizzaugn på menyn.

Fasadbyte på Borgarevägen 4

Våren 2023 bytte vi  fasad på Borgarevägen 4. Vi har haft problem med spruckna fogar och lösa tegelstenar som nu har åtgärdas. Vi har också bytt ut all träpanel på balkongväggarna. Arbetet startade i mars 2023 och färdigställdes under senare delen av sommaren 2023.