Om- och Tillbyggnation


Två nya lägenheter på Tuvullsgränd 12

Vi uppför två nya lägenheter på Tuvullsgränd 12 som ska stå klara sommaren 2023.

 

 

Nytt sophus

Vi river och bygger nytt sophus på Granvägen 4

Ett  miljöhus med sortering av brännbart, matavfall, pappersförpackningar, plastemballage, glas, elektronik och metallskrot.

 

 

 

 

Utfört 2022

Återuppbyggnad av Hörnvägen 3

Restaurering av Hörnvägen 3  i Öjebyn, som drabbades av brand i april 2021. Stod inflyttningsklart juli 2022.

Renovering och modernisering av Källvägen 1

De omfattande renoveringarna av Källvägen 1  utfördes under 2021/2022  inflyttning 1 maj 2022.