Om- och Tillbyggnation


Fasadbyte på Borgarevägen 4

Våren 2023 byter vi  fasad på Borgarevägen 4. Vi har problem med spruckna fogar och lösa tegelstenar som nu ska åtgärdas. Gavlarna är sedan tidigare utbytta och nu är det dags för fram- och baksida. Vi byter också all träpanel på balkongväggarna. Arbetet startar 13 mars 2023 och beräknas färdigställas i juni.

 

 

 

 

Två nya lägenheter på Tuvullsgränd 12

Vi uppför två nya lägenheter på Tuvullsgränd 12 som ska stå klara sommaren 2023.

 

 

Utfört 2022

 

Nytt sophus på Granvägen 4

Ett  miljöhus med sortering av brännbart, matavfall, pappersförpackningar, plastemballage, glas, elektronik och metallskrot.

Återuppbyggnad av Hörnvägen 3

Restaurering av Hörnvägen 3  i Öjebyn, som drabbades av brand i april 2021. Stod inflyttningsklart juli 2022.

Renovering och modernisering av Källvägen 1

De omfattande renoveringarna av Källvägen 1  utfördes under 2021/2022  inflyttning 1 maj 2022.