Om- och Tillbyggnation


Centrum krog bygger ut

Nu bygger vi ut Centrum krog och de blir våra hyresgäster på en större yta då de även tar den fd belysningsbutiken i anspråk. PiteBo kommer att slutbesikta utbyggnaden i oktober och resturangdelen som kallas Cikus planeras vara i drift i december månad. Här ges plats för lite nya koncept för större sällskap och med bl a vedeldad pizzaugn på menyn.

 

Fasadbyte på Borgarevägen 4

Våren 2023 bytte vi  fasad på Borgarevägen 4. Vi har haft problem med spruckna fogar och lösa tegelstenar som nu har åtgärdas. Vi har också bytt ut all träpanel på balkongväggarna. Arbetet startade i mars 2023 och färdigställdes under senare delen av sommaren 2023.

 

 

 

Utfört 2022

 

Nytt sophus på Granvägen 4

Ett  miljöhus med sortering av brännbart, matavfall, pappersförpackningar, plastemballage, glas, elektronik och metallskrot.

Återuppbyggnad av Hörnvägen 3

Restaurering av Hörnvägen 3  i Öjebyn, som drabbades av brand i april 2021. Stod inflyttningsklart juli 2022.

Renovering och modernisering av Källvägen 1

De omfattande renoveringarna av Källvägen 1  utfördes under 2021/2022  inflyttning 1 maj 2022.