Målningsarbeten


Utförda målningsarbeten under 2023

Storgatan 35

Storgatan 35 påbörjades sommaren -22 och målningsarbete kommer att pågå till och med sommaren -25.

 

Lånegränd 1 och 3

Etapp 1, tvättning av Lånegränd 1 och 3 skedde sommaren 2022. Etapp 2, målning, sker sommaren 2023.
Även förråd och sophus kommer att målas.

Utförda målningsarbeten under 2022

Helgenäsgatan 2, 4, 6

Tvättning och fasadmålning.

Helmersväg 6

Tvättning och fasadmålning.

Tryffelvägen 2, 4, 6, 8 och 10

Tvättning och fasadmålning.

Nilsbrogatan 3

Tvättning och fasadmålning.

Linnéparken pool

Upprustning och målning av pollen inför sommarsäsongen 2022.

Trädgårdsgatan 1, 3 och 5

Målning av trapphus.

Källvägen 1

Målning av balkonger och sockel.

 

Utförda målningsarbeten under 2021

Wåhlinsgatan 1A och 1B

Målning av trapphus.

Helmersväg 4

Tvättning och fasadmålning.

Klumgatan 1, 3 och 5

Tvättning och fasadmålning.

Hamnplan 4 och Samvaron

Tvättning och fasadmålning.