Gemensamma regler för kvarterslokaler


Grundtanken med kvarterslokaler och liknande utrymmen är att de är till för hyresgäster på området och ska användas utan kommersiellt syfte.

Reglerna har arbetats fram gemensamt av PiteBo och gårdsgrupperna. Vill du hyra en kvarterslokal tar du kontakt med gårdsgruppen eller annan utsedd ansvarig person. Bokning görs inte via PiteBo.

Aktiva gårdsgrupper hittar du i fliken här till vänster.

 

1. Endast hyresgäster boende på området eller hyresgäster vars gårdsgrupp har fått tillgång till kvarterslokalen, har möjlighet att hyra/låna områdets kvarterslokal.

 

2. Gårdsgrupp som saknar kvarterslokal på sitt område får, om möjlighet finns och i samråd med PiteBo och Hyresgästföreningen, tillgång till annan lämplig kvarterslokal.

                                           

3. Extern uthyrning tillåts inte, med undantag för Piteå summergames.

 

4. Gårdsgruppen beslutar själva om eventuell avgift för hyra av lokalen, dock max 300 kr/tillfälle.

 

5. Gårdsgruppen beslutar själva om eventuell depositionsavgift för hyra av lokalen, dock max 500 kr/tillfälle.

 

6. Gårdsgruppen ska redovisa hyresintäkter och utgifter en gång per år, senast den 31/1 för föregående år, till PiteBo.

 

7. Separat låne-/hyresavtal och ordningsföreskrifter enligt bilaga 1.

Gemensamma regler för kvarterslokal och avtalsblankett i pdf-format