Gemensamma regler för kvarterslokaler.


Grundtanken med kvarterslokaler och liknande utrymmen är att de är till för hyresgäster på området och ska
användas utan kommersiellt syfte och att reglerna har arbetats fram gemensamt mellan PiteBo och Gårdsgrupperna.

 

 1. Endast hyresgäster boende på området eller hyresgäster vars gårdsgrupp har fått tillgång till kvarterslokalen,
  har möjlighet att hyra/låna områdets kvarterslokal.
 2. Gårdsgrupp som saknar kvarterslokal på sitt område får, om möjlighet finns och i samråd med PiteBo och
  Hyresgästföreningen, tillgång till annan lämplig kvarterslokal.
 3. Extern uthyrning tillåts inte, med undantag för Piteå Summer Games.
 4. Gårdsgruppen beslutar själva om eventuell avgift för hyra av lokalen, dock maximerat till 200 kr/tillfälle.
 5. Gårdsgruppen beslutar själva om eventuell depositionsavgift för hyra av lokalen, dock maximerat till 500 kr/tillfälle.
 6. Gårdsgruppen ska redovisa hyresintäkter och utgifter 1 gång/år, senast den 31/1 för föregående år, till PiteBo.
 7. Separat låne/hyresavtal och ordningsföreskrifter enligt bilaga 1.

Gemensamma regler för kvarterslokal i pdf-format.

Bilaga 1 regler för kvarterslokal i pdf-format.