Uthyrningspolicy


Hos PiteBo ska alla känna sig välkomna att hyra lägenhet. Vår verksamhet präglas av transparens, tydlighet och alla människors lika värde. Att i huvudsak fördela PiteBos lägenheter via köpoäng skapar rättvisa för våra kunder och uthyrningen ska göras på ett sådant sätt att varken vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i våra bostadsområden äventyras.

 

Vi ställer därför ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet. Alla som är 16 år eller äldre har rätt att stå i kö. Enda kravet är att man lämnar korrekta uppgifter. PiteBo hanterar inte någon form av förturer i bostadskön men har som ett kommunalägt bostadsbolag möjlighet att avsätta lägenheter för kommunal verksamhet/åtagande. Rutinerna kring uthyrningsprocessen utformas av ledningen men delges styrelsen för kännedom.

Grundkrav för att få hyra en lägenhet

  1. Du ska vara myndig.
  2. Du ska ha svenskt personnummer.
  3. Du ska uppfylla PiteBos krav på inkomst.
  4. Du ska uppfylla PiteBos krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.
  5. Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten.
  6. Ni som ska bo i lägenheten får inte vara fler än vad som är rimligt i förhållande till lägenhetens yta planering.
  7. Du ska ha en gällande hemförsäkring.
  8. Du kan enbart ha ett (1) hyresavtal hos PiteBo.
  9. Du ska ha skött din relation med PiteBo de senaste tre åren.
  10. Du ska uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.

 


Uthyrningspolicyn i sin helhet