Uthyrningspolicy


Hos PiteBo ska alla känna sig välkomna att hyra lägenhet. Vår verksamhet präglas av transparens, tydlighet och alla människors lika värde.

 

Att i huvudsak fördela PiteBos lägenheter via köpoäng skapar rättvisa för våra kunder och uthyrningen ska göras på ett sådant sätt att varken vårt uppdrag, företagets ekonomi eller tryggheten i våra bostadsområden äventyras.

Vi ställer därför ett antal grundkrav om ekonomi, referenser och uppsåt med avtalet.

 

Alla som är 16 år eller äldre har rätt att stå i kö. Enda kravet är att man lämnar korrekta uppgifter.

 

PiteBo hanterar inte någon form av förturer i bostadskön men har som ett kommunalägt bostadsbolag möjlighet att avsätta lägenheter för kommunal verksamhet/åtagande.

 

Rutinerna kring uthyrningsprocessen utformas av ledningen men delges styrelsen för kännedom.

 

Här  nedan kan du läsa vad som gäller för dig som vill hyra eller redan hyr lägenhet av PiteBo.

Uthyrningspolicy 2019