Digitala lås – iLOQ


Tryggt, smart och säkert

Vi vill att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga i sitt hem  

För att bidra till det uppdaterar vi eftersom alla våra fastigheter med nya, säkra, digitala lås. Ett projekt som kommer att pågå en lång tid framöver. Vi ersätter de gamla mekaniska låsen i fastighetens samtliga dörrar med ett nytt smart, digitalt låssystem som heter iLOQ. Ett låssystem med många fördelar som skapar trygghet.

  • En nyckel som funkar i alla lås du har behörighet till, exempelvis port, tvättstuga och förråd.
  • Till skillnad från dagens mekaniska system, där en borttappad nyckel med påföljande cylinderbyte kan kosta flera tusen kronor, blir kostnaden med iLOQ betydligt lägre.
  • Behörighet kan lätt plockas bort vid eventuellt missbruk av gemensamma utrymmen.
  • Det innebär hög säkerhetsnivå på alla lås i hela fastigheten – din lägenhet, trapphuset och övriga gemensamma utrymmen.
  • Funktionen drivs av den elektricitet som alstras när nyckeln sätts i låset och påverkas alltså inte av eventuellt strömavbrott eller andra elektriska störningar.