Upphandlingar


PiteBo upphandlar varje år stora mängder varor, tjänster och entreprenader. Alla inköp och kontrakterade samarbeten sker i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

 

Klicka på länken nedan för att visa aktuell upphandling och hämta elektroniskt underlag. För distribution av förfrågningsunderlag krävs ett anbudsgivarkonto hos TendSign.

 

 

Läs mer om aktuella upphandlingar.