Inköp och upphandlingar


PiteBo är en del av Piteå kommunföretag gemensamma inköpsfunktion.

Inköpsfunktionen är bolagsöverskridande och hanterar upphandlingar av avtal och andra inköpsrelaterade ärenden.

Inköpsavdelningen följer en central inköpsprocess och säkerställer att våra avtalsleverantörer följer och uppfyller ställda krav.

 

Vill du bli en av våra leverantörer eller veta mer om våra inköpsprocesser, vänligen kontakta inköpsavdelningen

via e-postadress: inkop@pitebo.se

 

Aktuella upphandlingar just nu:

 

Låsmekaniska tjänster (via HBV), sista anbudsdag: 18:e dec

Årsavtal – Målningsarbeten, sista anbudsdag: 16:e december

Årsavtal – Markarbeten, sista anbudsdag: 16:e januari

Årsavtal – Golv och mattläggningsarbeten, sista anbudsdag: 21a januari

 

Samtliga upphandlingsdokument erhålls via upphandlingssystemet Tendsign. www.tendsign.com.