Inköp och upphandlingar


Gemensam inköpsfunktion

PiteBo är en del av Piteå kommunföretag gemensamma inköpsfunktion. Funktionen är bolagsöverskridande och hanterar upphandlingar av avtal och andra inköpsrelaterade ärenden. Inköpsavdelningen följer en central inköpsprocess och säkerställer att våra avtalsleverantörer följer och uppfyller ställda krav. Vår ambition är att arbeta affärsmässigt genom alla led i inköpsprocessen och att följa gällande lagstiftning.

Inköpsavdelningen

Patric Jonsson, Inköpschef, 0911-648 86

Erik Söderlund, Strategisk inköpare, Kategoriansvarig – Varor & Produkter, 0911-644 47

Linn Viklund, Strategisk inköpare, Kategoriansvarig – IT, Fordon & Finansiella Tjänster, 0911-648 87

Frida Larsson, Strategisk inköpare, Kategoriansvarig – Tjänster, 0911-644 48

Stephan Winneborn, Strategisk inköpare, Kategoriansvarig – Entreprenader, 0911-648 50

Ulrika Schäufele, Strategisk inköpare, Tekniska konsulttjänster, 0911-648 90

Här publiceras aktuella upphandlingar: Inköp PiteBo