Inköp och upphandlingar


PiteBo är en del av Piteå kommunföretag gemensamma inköpsfunktion.

Inköpsfunktionen är bolagsöverskridande och hanterar upphandlingar av avtal och andra inköpsrelaterade ärenden.

Inköpsavdelningen följer en central inköpsprocess och säkerställer att våra avtalsleverantörer följer och uppfyller ställda krav.

 

Vill du bli en av våra leverantörer eller veta mer om våra inköpsprocesser, vänligen kontakta inköpsavdelningen

via e-postadress: inkop@pitebo.se

 

Samtliga upphandlingsdokument erhålls via upphandlingssystemet Tendsign. www.tendsign.com.