Hyror och bruksvärdering


Samlad info kring hyressättning och bruksvärdering

 

Artikel i PT 1 april 2023 – Hyresgästföreningen kritiserar PiteBo  Här kan du läsa mer

 

Artikel i PT 23 mars 2023 – Svea hovrätts beslut om hyrorna på Prästgårdsgatan  Här kan du läsa mer

 

25 juli 2022 – Hyresgästföreningen överklagar hyresnämndens beslut Här kan du läsa mer

 

Hyresförhandling maj 2022 Här kan du läsa mer om hyresförhandling 2022

 

Artikel i Piteå-Tidningen 3  mars 2022 PiteBo förbereder nya förhandlingar för skäliga hyror

 

Artikel i Piteå-Tidningen 24 februari 2022 PiteBo tar hyror till hyresnämnden på nytt

 

Debattartikel i Piteå-Tidningen 12 februari 2022 Om bruksvärderingen på Prästgårdsgatan

 

Artikel i Piteå-Tidningen 3 maj 2021 Bruksvärdering Prästgårdsgatan vidare till Hyresnämnden

 

Hyresförhandling april 2021 Här kan du läsa mer om hyresförhandling 2021

 

Nativeannons Piteå-Tidningen 17 mars 2021 Mikael Renqvist till PiteBo

 

Artikel i Piteå-Tidningen 13 mars 2021 PiteBo rekryterar hyresjurist

 

Debattartikel Piteå-Tidningen 26 maj 2020 Andreas Sjöberg, VD Fastighetsägarna MittNord

 

Debattartikel Piteå-Tidningen-Webb 21 maj 2020 Maria Stenberg, Regionschef, HGF Norrland

 

Artikel i Piteå-Tidningen 19 maj 2020 Ordförande Anders Lundkvist om bruksvärdering

 

Debattartikel Piteå-Tidningen-Webb 19 maj 2020 Andreas Sjöberg, VD Fastighetsägarna MittNord

 

Artikel i Piteå-Tidningen 15 maj 2020 PiteBo svarar

 

Artikel i Piteå-Tidningen 14 maj 2020 Hyreshöjning möter hård kritik

 

Renovering av våra fastigheter  Anders Åhlund svarar på sex frågor

 

Annonskampanj i Piteå-Tidningen 30/4, 2/5 och 6/5

 

Artikel i Piteå-Tidningen 4 maj 2020 PiteBo har lämnat in sitt yrkande

 

Annons i Piteå-Tidningen 30 april 2020 Vi måste följa hyreslagen

 

Bruksvärdering Prästgårdsgatan VD Maria Adlers svarar på sex frågor

 

Artikel i Piteå-Tidningen 6 april 2020 PiteBo ser över hyrorna på Prästgårdsgatan

 

PiteBo inventerar och värderar, mars 2020 För rättvisa hyror