Bölebyn, Lillpite och Svensbyn


Nya ägare Bölebyn, Lillpite och Svensbyn

Nu har försäljningsprocessen avslutats och det står klart att JMF AB blir köpare och ny hyresvärd för fastigheterna
och hyresgästerna i Lillpite, Böle och Svensbyn. JMF AB som ägs av Joakim Lundberg och Martin Larsson, båda
från Piteå, kommer att ta över fastigheterna och verksamheten den 1 februari 2022. 

Det har funnits stort intresse för dessa fastigheter och styrelsen för PiteBo har lagt särskild vikt vid kompetens
och stabilitet vid val av ny fastighetsägare. Vi ser mycket positivt på JMF som ny hyresvärd. De har god förberedelse
inför övertagandet, har en bra struktur och ambition för både förvaltning och hyresgästkontakter.

Mer information kommer till våra hyresgäster via JMF

Vi tackar våra hyresgäster för den tid som varit och önskar er bra kommande år med er nya hyresvärd.
Inför övertagandet den 1 februari kommer JMF att delge er all relevant information om fastighetsskötsel,
felanmälan, bostadsförmedling med mera.