Bölebyn, Lillpite och SvensbynNu säljer vi våra fastigheter
i Bölebyn, Lillpite och Svensbyn

Bölevägen 24, Funtstigen 5-10, Åijvägen 10 A-B, Lillpitevägen 497 A-B och Hasselvägen 10.
Hyresfastigheterna är belägna i Bölebyn, Lillpite och Svensbyn vilket är populära byar med
hög efterfrågan på hyresrätter.  De 42 lägenheterna har under åren haft en låg vakansgrad.

 

Läs annonsen här!