Djupviksgatan


Nytt och modernt på Djupviksgatan 

PiteBo lägger fram förslag för nybygge på Djupviksgatan 25, 27, 29 och 31 

 

Allt har sin tid

Allt har sin tid och husen på Djupviksgatan har tjänstgjort i många år och börjar vara rejält slitna. PiteBos vilja,
ambition och ansvar för framtiden är att investera i nya bostäder, utveckla bostadsområden och erbjuda nya,

moderna bostäder för att skapa förutsättningar för tillväxt i Piteå. Nuvarande hus har stora tomter med få
lägenheter i ett väldigt attraktivt område som skulle kunna nyttjas mycket bättre och glädja fler hyresgäster.

Därför undersöker nu PiteBo möjligheten, i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen och stadsarkitekten,
att skapa en nyproduktion på området. Förslaget som ännu är i ett tidigt skede har presenterats för kommunen
och utgår från angivna riktlinjer för att bevara den särskilda miljö som finns i stadsdelen. PiteBo kommer nu
att ansöka om detaljplaneändring och efter det tar kommunens handläggning och processer vid, där möjlighet
till yttranden kommer att ges i vanlig ordning.

 

 

Nyritade hus i samma anda

Arkitekten Raymond Gerritsen på MAF Arkitektkontor i Piteå har av PiteBo fått uppdraget att skissa på
nya hus på den ca 4 300m2  stora tomten. Hus, vars utseende ska ha släktskap med de gamla men
kunna erbjudas till fler med bättre tillgänglighet, kvalitativ inomhusmiljö och med hög energieffektivitet
som den gröna omställningen av samhället kräver. 

 

De planerade fyra husen som enligt skisserna ska ha putsade fasader, kommer att ge plats för totalt 55
lägenheter fördelade på  fyra plan med hiss. 15 st 1:or på 32 m2, 12 st 2:or på 47 m2, 24 st 3:or på 69 m2
och 4 st 4:or på 88 m2  samtliga lägenheter med inglasad balkong och moderna tvättmöjligheter i
lägenheterna. En samlingslokal med bastu finns också med i planerna.

 

Entreér kommer att finnas både från Djupviksgatan och från innergården där också parkering, cykelhus,
sophus samt grill- och lekplats kommer att placeras. Cykelhus med plats för 88 cyklar, totalt 60 bilplatser
varav 12 är varmgarageplatser och 20 är carportplatser.

 

”– Den nya utvecklingen består av mindre volymer med en utformning som har inspirerats av de sk
barnrikehusen. Den gröna miljön och björkarna längs Djupviksgatan kommer att respekteras och
rytmen av de befintliga husvolymerna, samt den linjära placeringen och genomsikten mellan och
bakom husen bibehålls. En lekfull fönstersättning samt en färgsättning i fyra olika kulörer ger
husen en egen karaktär och kopplar dem mot platsens historia, säger Raymond Gerritsen.”

 

 

Information i tidigt skede

Hyresgästerna på Djupviksgatan har fått information om våra planer i ett tidigt skede och vi vill vara
öppna med händelser i processen och därför offentliggör vi detta förslag. Bedömningen att en
rivning kan ske sommaren 2024 och att en planerad inflyttning i de nya bostäderna i så fall kan
ske 2025-2026, står kvar. PiteBos styrelse ser mycket positivt på förslaget och har gett ledningen
uppdraget att gå vidare i planeringen av projektet – ett projekt som kommer att ge plats för många
fler på samma yta och skapa mer liv och rörelse i en mycket attraktiv del av Piteås stadskärna.

 

Vid frågor går det bra att kontakta

Maria Adlers, VD, PiteBo

070-321 67 80, förnamn.efternamn@pitebo.se

 

Lars-Ivar Sundström, Projektledare, PiteBo

070-360 60 29, förnamn.efternamn@pitebo.se