Invigning av innergårdarna på Centrum


 

 

Snabba fakta om de nya innergårdarna

Investeringskostnader för innergårdarna: 39,5Mkr

Investeringskostnad nytt tätskikt centrumgarage: 16,8Mkr

Investeringskostnad vattenledningsbyte 2023: 7,8Mkr

 

 • 4st olika entreprenörer
 • Pågått 2020–2024
 • Hyresgäster som är förstående och tålmodiga med tanke på buller och damm
 • Förbättrad trafiksituation på hela området, styrt om trafiken på Wåhlinsgatan samt tagit bort möjligheten för bilar att kunna köra mellan Hamnplan och Wåhlinsgatan.
 • Distanserat trafiken bort från husen med nytt kantstöd runt husen
 • Nyrenoverat tätskikt på hela centrumgaraget

I de nya utemiljöerna finns:

 • Pergolas med och utan tak
 • Upplysta cykelhus
 • Grillplatser
 • Vindskydd
 • Mötesplatser, sittbänkar, bord osv.
 • Nya planteringar
 • Planteringslådor för hyresgästerna
 • Parkeringsplatser för besökande & handikappade
 • Utegym
 • Ute pingis
 • Shuffleboard
 • Schackspel
 • Konstgräsyta för fotboll, kubb, lek
 • Lekplats
 • Nymålade sophus
 • Vattenutkastare på varje gård
 • Utökad belysning på gårdarna
 • Anpassad utemiljö för alla