Anbud VVS


2017-09-08

Anbud infordras på: VVS-arbeten 2017-2020

Avtalsperiod: 2017-11-01–2020-10-31 med möjlighet till 12 mån förlängning.

Anbudshandlingar, se vidare här

Anbudsfrist: 2017-09-28