Mats går i pension


2021-11-23

Vår förvaltningschef Mats Nordberg går strax i pension

Mats började sin anställning hos oss på PiteBo den 1 april 2015 och lämnade då sin tidigare tjänst som
platschef på NCC. Han är en trygg och rättvis person, en omtyckt medarbetare och ledare som vi kommer
att sakna. Mats jobbar sin sista dag hos oss den 30 november och ersätts på sin post av Robert Vikman.