Max 8 personer


2020-12-04

Med anledning av Covid-19 önskar vi att ni följer de rekommendationer som gäller i samhället i övrigt, dvs inte överstiger antalet personer som får vistas i våra gemensamma lokaler samtidigt. Och att ni dessutom håller avstånd till varandra. Torka, både före och efter användandet, av alla ytor som ofta berörs, exempelvis dörrhandtag, armstöd, bordsytor, ljusbrytare och vattenkranar. Så motverkar vi att smitta sprids mellan sällskap. 

Tack för visad hänsyn!