Problem med motorvärmarstyrningen


2022-01-31

P-T parkeringen har problem med motorvärmarstyrningen

Vi har ett kommunikationsproblem om drabbar 324 motorvärmarplatser. De som har lagt in ett fast
schema innan problemet uppstod verkar inte vara drabbade.

 

Har man låst uttaget via appen innan problemet uppstod så kan man inte starta uttaget.
Har man inte låst uttaget kan man starta ute på plats.

 

Var ett pågående supportärende hos Garo som försöker försöker lösa problemet och
vi hoppas att det ska vara löst inom kort.