Till dig som är vår leverantör


2021-10-13

Från och med 1 november 2021 tar vi endast emot e-fakturor

Enligt gällande lagkrav från och med 1 april 2019, kommer AB PiteBo att ändra sina rutiner kring
hantering av
 leverantörsfakturor. 2021-11-01 ska samtliga fakturor från er skickas i elektroniskt format. 

 

Läs mer här!