Radonfritt


Godkända radonvärden i våra bostäder

Enligt riksdagens miljömål ska alla bostäder, senast 2020, ha ett radonvärde som inte överstiger 200 becquerel per m3. I flerbostadshus är det vi som fastighetsägare som ska ansvara för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i lägenheterna. Avdelningen miljö- och hälsoskydd inom Piteå kommun ser sedan till att vi dokumenterar och lever upp till att ställda krav efterföljs.

Mätningar

Vi kan stolt konstatera att vårt arbete har gett utdelning Vi har till 100% godkända värden på alla våra lägenheter, gränsvärdet ligger på 200Bq/m3 och vi är under det på alla!