Sopsortering


 

Felsorterade sopor är ett stort problem

Dagligen sorteras sopor fel och avfall som inte hör hemma i miljörummet ex vis stora kartonger, möbler och annat lämnas där.  Våra miljöstationer är, eller kommer att bli, inredda med fraktioner enligt FNI och erbjuder sortering av det vanligaste avfallet. Vi har idag stora problem med att för mycket slängs i tunnan för restavfall. Följden blir att tunnorna avsedda för det inte räcker till. 

FNI står för fastighetsnära insamling och är ett lagkrav

Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av de vanligaste förpackningsslagen. Allt som inte finns uppmärkt på sorteringskärlen måste du själv frakta till återvinningscentralen. Dåligt sorterade, eller felsorterade sopor innebär stora kostnader för oss som i sin tur drabbar er hyresgäster i form av hyreshöjning.

Goda sorteringsråd

• I restavfall ska du bara slänga det som blir över efter att du sorterat ut det som ska i andra fraktioner.

• Först sorteras matavfall, plast, papper, kartong, metall, färgat glas, ofärgat glas, glödlampor, batterier och småelektronik. Det som blir över efter det, slängs sedan i tunnan för restavfall!

• Till restavfall hör endast det som är markerat på tunnan. Övrigt måste ni själva frakta miljöstation eller återvinningscentral.

• I tunnan för matavfall ska endast komposterbart matavfall, i de avsedda kompostpåsarna, slängas. Inga plastpåsar.

• Stora kartonger måste du själv frakta bort, små ska vikas ihop för att inte ta så mycket plats.

• Läs bifogad sopsorteringsguide från Pireva, och följ den. För miljön och allas trevnad.