Begränsningar bilplatser


Begränsningar

  • För att göra en intresseanmälan på en fordonsplats måste du ha ett giltigt hyresavtal med oss på det område där du vill göra intresseanmälan.
  • I en del områden är efterfrågan större än tillgången. Detta innebär att det kan finnas begränsningar för hur många parkeringsplatser man kan hyra.
  • På vissa adresser i centrala stan finns det för få parkeringsplatser. För boende på dessa adresser finns det en möjligheten att få hyra en parkeringsplats på någon av de större parkeringarna i Centrum. Se nedan

Bor du på Storg. 12-14, 21-35, 26-30, Persg. 12 och Kyrkbrog. 6-8 kan du även göra intresseanmälan på en parkeringsplats som är belägen på Hamnplan/Wåhlinsg. (stora parkeringen vid PT + Centrumgaraget).

Boende på adresserna Hamnplan 28, Kyrkbrogatan 1, 3, Hamngatan 39 och Aronsgatan  2, 4 får förutom i eget garage även göra intresseanmälan på uteplatserna som ligger på den stora parkeringen vid PT.

Men om någon från detta område (Hamnplan, Wåhlinsgatan, Trädgårdsgatan eller Storgatan 9-17) också gör en intresseanmälan på samma parkeringsplats går de alltid före. Man kan säga att de har Prio 1 och övriga Prio 2.

Samma sak gäller för garaget på Kyrkbrogatan 8.  Där har Kyrkbrogatan 6, 8/Storg. 35 Prio 1 och adresserna Storgatan 12-14, 21-33, 26-30 och Persgatan 12 har Prio 2.

På den större parkeringsplatsen Storgatan 31/33, Kyrkbrogatan 8 har Kyrkbrogatan 6, 8 och Storgatan 27-35 Prio 1 och adresserna Storgatan 12-14, 21-33, 26-30 och Persgatan 12 Prio 2 om intresseanmälan görs på samma parkeringsplats.

 

Om du vill ha mer information om detta är du välkommen att kontakta Kundcenter på telefon 0911-22 66 10.