Egain


Här ser vi  bland annat Garveriet, Höken och Leoparden, en del av de fastigheter som kopplas upp till Edge AI.

PiteBo vässar miljö-och energiarbetet ytterligare

Nu möter vi framtiden med artificiell intelligens från svenska
bolaget Egain Group, för miljön och våra hyresgästers skull

Målet uppnått men vi jobbar vidare

PiteBo har genom åren bedrivit ett framgångsrikt miljö- och energiarbete, vilket resulterat i att exempelvis
målsättningen med Allmännyttans Klimatinitiativ ”att minska energianvändningen med 30% innan 2030”
uppnåddes redan 2020. Men vi fortsätter ändå arbetet med att minska energianvändningen genom att nu
tillsammans med Egain optimera värmesystemen i en femtedel av våra lägenheter.

Bättre inomhusklimat

Uppvärmningen i våra lägenheter styrs idag av en utomhusgivare men i och med att den nya mjukvaran,
Edge AI, nu kopplas in på PiteBos befintliga värmesystem, sker mätningar dygnet runt som även tar hänsyn
till väderprognoser, inomhuskomfort och byggnadernas olika egenskaper. Den artificiella intelligensen
arbetar proaktivt för ett jämnare och bättre inomhusklimat – och skapar därmed en förutseende, miljövänlig
och ekonomisk uppvärmning.


– ”För oss på PiteBo är det viktigt att ständigt jobba för att bli bättre, framför allt när det gäller miljövänliga
funktioner som också gynnar våra hyresgäster. Nu sammankopplar vi våra redan bra system med programvaran
från Egain för att ytterligare vässa oss och med det få toppklass på driften och inomhuskomforten i våra
fastigheter”,
säger Andreas Engström, Fastighetschef på PiteBo.

 

– ”Att PiteBo nu tar detta steg är en naturlig följd av deras imponerande energi-och miljöarbete och deras
strävan efter att ligga i framkant och alltid bli bättre. Vi är glada att kunna leverera en lösning som matchar
PiteBos önskemål och vi ser fram emot samarbetet”, säger Martin Eksberg, Head of Business på Egain Group.

 

Vid frågor går det bra att kontakta

Martin Eksberg, Head of Business, Egain Group

073-207 45 50, martin.eksberg@egain.io

 

Andreas Engström, Fastighetschef, AB PiteBo

072-212 64 56, andreas.engstrom@pitebo.se