Brand i Öjebyn, Hörnvägen 3


November  2021

Bild: Thyréns AB

Nytt växer upp ur askan

Nu pågår restaurering av Hörnvägen 3 i Öjebyn, vår fastighet som brann i april. Bottenvåningen har klarat
sig förhållandevis bra men får ändå helt nya ytskikt medan de 6 lägenheterna på våning 1 byggs helt nya
från grund. Huset får nytt sadeltak och överdelen byts till en fasadskiva. Vi räknar med att lägenheterna är
inflyttningsklara under sommaren -22.

 

 

 

Artikel i PT, 7 maj 2021

Måndag 10 maj

Läget under kontroll

Saneringen av taket är klar och det provisoriska väderskyddet kom på plats under lördagen. Vi väntar in
resultatet av polisens utredning innan skaderegleringen kan bli klar. Glädjande kan vi nu konstatera att
bara en av hyresgästerna saknar permanent ersättningsboende. Vi jobbar vidare och hoppas komma till
rätta även med det inom den närmsta tiden.

 

 

 

Tisdag 4 maj

Sanering av taket pågår

Sanering av taket pågår i början av denna vecka. Så snart det är klart går vi vidare med att montera de
ställningar som krävs för det provisoriska taket som ska hålla tätt för både väder och vind.

Berörda hyresgäster

Hyresgästernas lösöre är dokumenterat och ska packas och fraktas till Ocab för sanering. Vi har lagt ned
ett stort arbete på att ordna nya permanenta bostäder för de drabbade och kan glädjande nog
konstatera att vi lyckats med det, för i princip alla berörda.

Viktig påminnelse till alla våra hyresgäster

Vi vill påminna alla om vikten av att ha en aktuell hemförsäkring. Likaså att hålla balkonger, trapphus och
förråd fria från lättantändliga vätskor och föremål.

 

 

 

Onsdag 27 april

Polisens utredning

Polisens utredning pågår fortfarande, men allt på platsen är dokumenterat och de behöver inte längre tillgång

till byggnaden. En grundligare utredning av hur omfattade skadorna på byggnaden är och vilka åtgärder som
eventuellt kan komma att krävas för ett återställande, kommer att påbörjas inom kort.

Byggarbetsplats

Området betecknas som en byggarbetsplats och tillträde ges endast till de som godkänns av PiteBo och sker
under kontrollerade former. Ocab är anlitade av 9 hyresgästers försäkringsbolag för hantering och röksanering
av hyresgästers lösöre.

Berörda hyresgäster

I dag onsdag ges hyresgästerna, tillsammans med Ocab och vår bovärd,  tillträde till sina lägenheter för
att tillsammans besiktiga och dokumentera hyresgästernas ägodelar och komma överens om vad
de kan med sig och vad OCAB ska frakta bort, röksanera och förvara. PiteBo jobbar fortsatt intensivt med
att hitta bostadslösningar för de drabbade. Vi har hittat permanenta boenden för några av hyresgästerna
och vi hyser förhoppning om att kunna lösa samtliga lägenhetsfrågor inom en snar framtid.

Uppdateringar

Vi återkommer här med uppdateringar och mer information så snart vi kan.

 

 

 

Tisdag 27 april

Polisens utredning

Så snart polisens utredning är avslutad kommer en skadeutredning påbörjas. Syftet med den är att specificera
de skador som orsakats i byggnaden. Försäkringsbolagets skadereglerare är på plats och samverkar med
PiteBo i vidare hantering.

Byggarbetsplats

Området betecknas nu som en byggarbetsplats och tillträde ges endast till de som godkänns av PiteBo
och sker under kontrollerade former. Hyresgästers försäkringsbolag är inkopplade för att hantera
hyresgästers ägodelar.

Berörda hyresgäster

Hyran för maj månad ska inte betalas in. Om någon redan betalat kommer vi att återbetala den.
Vi kommer också att återbetala inbetald hyra för 22-30 april. PiteBo jobbar fortsatt intensivt med att
hitta bostadslösningar för de drabbade. En svår uppgift då vi inte har så många vakanser.

 

 

Måndag 26 april

Säkerhetsbesiktning

Under lördagen genomfördes säkerhetsbesiktning av fastigheten.  Den gav godkännande för polisen att beträda
byggnaden och i dag, måndag,  startar förundersökningen. Besiktningen visade dock på allvarliga skador av huset.

Försäkringsfrågor och tillträde

Försäkringsbolagen, för de hyresgäster som kontaktat sina bolag, har anlitat Ocab för att göra en sk brandsanering
och den kommer att starta under tisdagen. Eventuella tillträden till  lägenheterna, undantaget den lägenhet där polisen
gör sin tekniska utredning, kommer att ges i av  försäkringsbolagen via Ocab. Vi påminner om vikten för de drabbade
att kontakta sitt försäkringsbolag.

Inhägnad, tak och strömförsörjning

Ansa har monterat stängsel runt fastigheten och det provisoriska taket kommer förhoppningsvis att vara
på plats innan veckan är slut. Nelab jobbar under måndagen med att få strömförsörjningen tillbaka i huset.  

P-platser

Under arbetet med branden har vi tvingats ta några av de förhyrda parkeringsplatserna i anspråk. Vi beklagar
detta och jobbar på att frigöra dessa så snart som möjligt.

Berörda hyresgäster

Vi har, som vi tidigare skrivit,  varit i kontakt med samtliga berörda hyresgäster och alla har kunnat lösa sin
bostadssituation akut. PiteBo jobbar intensivt, i samarbete med hyresgästernas försäkringsbolag, med att
hitta likvärdiga bostäder för de drabbade och har lyckats hitta permanenta lösningar för några av de berörda.

Viktigt är att alla berörda kontaktar sitt försäkringsbolag omedelbart!

 

 

Fredag 23 april

Säkerhetsbesiktning

Räddningstjänsten är nu klara med sitt arbete och ger oss tillträde till huset. Redan i morgon,
lördag  24 april startar säkerhetsbesikningen av huset. Tillsvidare är tillträde absolut förbjudet.
Att vistas i området runt omkring utgör också en fara. Speciellt med tanke på rådande oväder.

Helt utan tak

Ansa kommer att sätta upp skyddsstängsel runt fastigheten och montera det tillfälliga tak som
levereras till veckan. Joniseringsaggregat har satts in i trapphus i angränsande hus för att sanera
röklukt. Ocab har skött sanering i området som bevakas av NVS Bevakning.

Berörda hyresgäster

Vi har varit i kontakt med samtliga berörda hyresgäster och alla har kunnat lösa sin bostadssituation akut.

PiteBo kommer att, i samarbete med hyresgästernas försäkringsbolag,  vara behjälpliga för att hitta nya
bostäder för de berörda. Just nu 9 hyresgäster. Efter säkerhetsbesiktningen och därpå följande skade-
utredning vet vi mer om omfattningen av skadorna på huset och när det kan vara möjligt för hyresgästerna
att komma åt lösöret i sina lägenheter. Information om det kommer att ges direkt till de drabbade när
utlåtandet från besiktningen är klart.

 

 

Torsdag 22 april

Fortfarande varmt på taket

Fyra brandmän från Räddningstjänsten i Piteå-Älvsbyn har bevakat takbranden under natten och det fortsätter
under torsdagen den 22 april.  – Det är fortfarande mycket varmt på taket eftersom det ligger en glödbädd kvar,
säger Räddningschef i beredskap Per Isaksson.

Samtliga boende har evakuerats

På plats under kvällen fanns personal från PiteBo, Polis och Räddningstjänst.  Samtliga boende från de elva
lägenheterna har evakuerats och vi ber alla berörda att omgående kontakta sina försäkringsbolag.

Arbetsgrupp tillsatt

PiteBo har tillsatt en arbetsgrupp som hanterar alla frågor som uppkommer. En projektledare, Daniel
Sjölund från Thyrens är upphandlad på befintligt ramavtal, och han kommer att koordinera fortsatt arbete.
Så snart Räddningstjänstens arbete är klart och de ger oss tillträde till huset, kommer vi att göra en besiktning,
och därefter en bedömning om huruvida huset går att rädda eller inte.

Väderskydd

Ett väderskydd som ska täcka huset som nu helt saknar tak har beställts och väntas in i början på nästa vecka.
En ställning kommer att uppföras runt huset för att kunna montera detta.

Berörda hyresgäster

Vi tar nu kontakt med berörda hyresgäster för att få en bild av deras situation. Kan huset räddas är en
flyttning tillbaka troligtvis inte möjlig förrän om tidigast ett år. Så omfattande ser skadorna ut att vara.

 

 

Onsdag 21 april

Onsdag 21 april klockan 17.30 kom larm om en brand i vår fastighet, ett flerfamiljshus på Hörnvägen 3 i Öjebyn
och när räddningstjänsten kom till platsen brann det på en balkong och inne i en lägenhet på övre plan.
Branden i lägenheten är nu släckt,  ingen person har kommit till skada, men elden har spridit sig till taket.