Bruksvärdering


Om bruksvärdering och rättvisa hyror

En rättvis hyra är anledningen till att PiteBo nu genomför så kallade bruksvärderingar. Det är en metod som i första hand sker i samverkan med Hyresgästföreningen och vars syfte är att säkerställa att hyresgäster betalar rätt hyra. 

Lagenlig hyressättning

Hyressättningen i Sverige ska ske enligt hyreslagen och den lagen utgår från principen ”lika hyra för lika lägenhet”. I korthet betyder det att en lägenhet med en viss standard eller nytta ska ha samma hyra som en annan lägenhet med samma standard eller nytta, oberoende av hyresvärd. Det spelar alltså ingen roll om det är Allmännyttan eller en privat fastighetsägare som äger en lägenhet, hyran ska vara lika. 

Alla hyresvärdar har ett ansvar att upprätthålla en struktur på hyresmarknaden och det är viktig att följa den principen. För Allmännyttan – som ofta är dominerande på en lokal marknad – är det särskilt viktigt att inte avvika från strukturen eftersom det kan uppfattas som en snedvridning av konkurrensen, vilket inte får förekomma. Allmännyttan ska inte ha annan hyresnivå än andra hyresvärdar på en ort. 

Bruksvärdering – så funkar det

Vid en bruksvärdering bedömer vi en lägenhets standard och jämför den med liknande lägenheter i Piteå för att fastställa hyran. Det kan ske i förhandling med Hyresgästföreningen, vid beslut i Hyresnämnden eller genom löpande bruksvärdering vid hyresgästbyte – så kallad direktförhandling. Vid direktförhandling omfattas inte hyresgäster med äldre hyreskontrakt, vilket innebär att hyrorna varierar i till synes identiska lägenheter. Målet är dock att över tid ska alla hyresgäster ha en rättvis hyra baserad på lägenhetens bruksvärde.

Efter en lång process i både Hyresnämnd och Svea hovrätt fastslogs i mars 2023 nya hyror för 179 lägenheter på Prästgårdsgatan, helt i enlighet med PiteBos yrkande, vilket senare även fastställdes i en kollektiv förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen. 

Åldrande fastighetsbestånd och låga hyresnivåer

Jämförelser med andra hyresvärdar i Piteå och Sverige visar att PiteBos hyresnivåer är låga. Vi strävar därför efter att säkerställa rättvisa hyresnivåer och därmed få förutsättning att på ett ansvarsfullt sätt utveckla och uppgradera våra äldre fastigheter för framtiden. Det fina med Allmännyttan i Piteå är att vi inte har en ägare som kräver utdelning utan hela hyresintäkten återförs i verksamheten och går på så sätt tillbaka till våra hyresgäster i dag och i morgon.