Byta lägenhet, Direktbyte


Bytestorget

På Bytestorget kan du annonsera och se vilka lägenheter som finns tillgängliga för byte. Annonsera kan bara du göra som bor hos PiteBo. För att annonsera måste du ha ett gällande hyresavtal som varat i minst 12 månader. För dig som söker bostad, men som inte bor hos oss finns ändå möjlighet att gå in och titta på de annonser som ligger ute. Precis som med andra annonsforum sköter du själv all kontakt med din bytespartner innan bytesansökan lämnas till oss. Hittar du någon intressant lägenhet som finns på Bytestorget gör du en intresseanmälan och för att göra en intresseanmälan är du tvungen att logga in på Mina sidor.

Om du som annonsör på bytestorget får en intresseanmälan på din lägenhet så hittar du intresseanmälningarna på samma plats som där du gjorde din annons, d.v.s. på Mina sidor.

 

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad direkt med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Det är heller inget krav att den du byter med ska vara hyresgäst hos PiteBo.

 

Har du hittat någon att byta med?

 

Fyll i din ansökan för direktbyte och skicka den vidare till din hyresvärd. Observera att den ska fyllas i av både dig och den du ska byta bostad med och att byten godkänns endast mellan nuvarande kontraktsinnehavare.

 

Lämna in er ansökan i god tid, normal handläggningstid är ca 2 månader. Under sommarperioden handläggs inga bostadsbytesärenden.

 

Varje ansökan prövas särskilt, vi har inga generella tillstånd.

Skäl för bytet

För att en bytesansökan ska godkännas måste det föreligga beaktansvärda skäl, som grundar sig på Hyreslagen och Hyresnämndens praxis. Beaktansvärda skäl kan t.ex. vara utökande av familjemedlemmar medförande behov av större lägenhet, barn som lämnat hemmet medförande behov av mindre bostad  och väsentligen ändrade ekonomiska förhållanden. Intyg som styrker detta ska bifogas med ansökan. Om ansökan ej är fullständig kommer den att skickas tillbaka obehandlad. 

Du måste ha haft avtalet på den lägenhet du vill byta bort i minst 12 månader.

Nuvarande boende

För att bli aktuell för ett bostadsbyte måste hyresgästen ha skött sitt nuvarande boende. Bytespart som inte är boende hos PiteBo måste uppfylla PiteBos krav för nya hyresgäster. Det innebär att personen måste kunna uppvisa egen inkomst samt goda referenser från nuvarande boende. Bytesparten får inte ha betalningsanmärkningar eller skuld till fastighetsägare eller kronofogdemyndigheten.

Besiktning

I samband med ett eget byte görs det alltid en besiktning av lägenheten/-erna. Byter du med någon som också hyr av PiteBo, så ska även den lägenheten besiktas och eventuella skador ska betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske. Det kommer även att ske en slutbesiktning när bytet är gjort och då kan eventuella ytterligare kostnader tillkomma.

Kötiden

Vid ett direktbyte sägs alltid det gamla hyreskontraktet upp och kötiden nollställs.

Garage och parkeringsplatser

Observera att garage och parkeringsplatser med separata avtal inte ingår i ett direktbyte.