Enkät 2023


 

Hyresgästenkäten för 2023 har nu stängts

Hyresgästenkäten är stängd och vi avvaktar nu AktivBos sammanställning av resultaten som ska komma i mitten på november. Vi kommer att gå ut med information kring detta för alla hyresgäster och vi kommer också ha en fördjupad genomgång med representanter för gårdsgrupperna.

Enkäten är viktig för PiteBo

Hyresgästenkäten är mycket viktig för PiteBo och ett bra sätt för oss att  lyssna in våra hyresgästers synpunkter, och om det är möjligt omsätta dem i handlingsplaner.

Vi tackar alla er hyresgäster som delat med er av era synpunkter!